Nya biobaserade tvärbindare för förbättrad prestanda hos förpackningspapper – steg 1

Syftet med projektet är att ersätta skadliga papperskemikalier med nya polymera biobaserade, främst träbaserade, tvärbindare för att förbättra hållfastheten hos förpackningspapper när det utsätts för långvarig belastning i fuktig miljö. På så vis avser projektet att förbättra förpackningens prestanda.

Målet är att verifiera ett koncept för att producera hemicellulosa med optimala egenskaper för tvärbindning av cellulosamolekyler. Det handlar om att kemiskt modifiera hemicellulosa, så att de kan användas som tvärbindare vid papperstillverkning utan negativ påverkan på miljön eller hälsan.

I det här projektet kommer ett helt nytt tillvägagångssätt kommer att testas för att ersätta fossilbaserade tvärbindare med biobaserade tvärbindare. Dessa tvärbindare kan dessutom potentiellt framställas av svartlut – en avfallsström i massaindustrin som idag går till förbränning.

Därför är detta viktigt

Den största fördelen med denna innovation skulle vara att materialegenskaper hos förpackningspapper kan förbättras med hjälp av miljövänliga, ofarliga och mer acceptabla tvärbindare när det gäller hälsoaspekter. Pappersprodukter skulle bli lättare att använda i kontakt med livsmedel. De nya pappersprodukterna förväntas kunna stå emot fukt bättre och ge fördelar för massa- och papperstillverkningsprocesser, samt återvinningsprocesser. Marknadspotentialen för en sådan typ av papperskemikalier är enorm. Därutöver bidrar en sådan typ av innovation till övergången från en fossilbaserad till biobaserad ekonomi.

Förväntat resultat

Potentialen hos nya tvärbindare baserade på hemicellulosa för att förbättra långtidsprestanda hos förpackningsmaterial i fuktiga miljöer kommer att demonstreras. Tvärbindarna kommer tillverkas genom att kemiskt modifiera hemicellulosan. Den kemiska processen för att göra detta kommer att utvecklas och optimeras för att ge bra tvärbindning och förbättra papprets hållfasthet vid långvarig belastning i fuktig miljö.

Deltagare

RISE, RISE PFI, DS Smith, Metsä Board, Mondi Powerflute och StoraEnso.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till december 2023.