Nu öppnar vi utlysningen Hypotesprövning igen!

Den 28 april öppnar BioInnovation en ny ansökningsperiod av utlysningen Hypotesprövning, som är BioInnovations snabbspår. Läs mer om utlysningen och spana in vilka projekt som beviljades medel i förra omgången av utlysningen.

Utlysningsformen Hypotesprövning är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Följande projekt beviljades medel i förra omgången av utlysningen:

Steg 1

Betulin från björknäver: Fuktspärr för moderna förpackningar
Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä
BioCell-Filament
Biobaserad odlingsmedia till växtpaneler för urbana ekosystemtjänster
Hemkomposterbart pulver som ersättare för PFAS- och plastbaserade barriärer i matförpackningar
Finjustering av egenskaper hos fibrer av nanocellulosa för användning i nonwoven-material
LI-LI-BIO: Fettavskiljning och valorisering av livsmedelsindustrivatten med innovativ skogsbaserad biosorbent
Ett cirkulärt koncept för en hållbar skoindustri
Biobaserade aerospacekompositer

Steg 2

Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa
Bättre sågning

Läs mer om utlysningen!