Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker (en del av CITEX)

Delprojektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker, som är en del av innovationsprojektet Circular Textile Innovations – Sustainable system change in the textile industry (CITEX), kommer att undersöka nya fiberblandningsalternativ och nya garnspinningstekniker för att öka användningen av biobaserade och återvunna fiberslag i teknisk- och högprestandatextil, men även för mindre krävande applikationer.

I delprojektets huvudfokus ligger att utveckla garner som gör det möjligt att ersätta hållbarhetsmässigt lågpresterande fibertyper med mindre miljöbelastande alternativ.

Därför är detta viktigt

Projektet kommer att generera resultat som kan användas både i dagens linjära- och ett framtida, mer cirkulärt, system. Projektet kommer att utveckla garner med mindre miljöbelastande materielinnehåll, men med bibehållen produktprestanda. Detta förväntas leda till en ökad användning av biobaserade, återvunna eller andra mer hållbara textilmaterial jämfört med dagens situation.

Förväntat resultat

Projektet förväntas utveckla garner som möjliggör att hållbarhetsmässigt lågpresterande fibertyper i högre grad än idag ska kunna ersättas med mindre miljöbelastande alternativ, utan försämrad egenskapsprofil hos slutprodukten. Projektet kommer bland annat att undersöka nya fiberblandningsalternativ för att fasa ut fossilfibrer, utveckla nya monomaterialblandningar för ökad återvinningsbarhet (som naturliga cellulosafibrer blandat med cellulosaregenerat) och nya garnspinningstekniker för exempelvis elastiska garner från icke-elastiska fibrer eller så kallade stratifierade garner med stark kärna och komfortabel yta. Projektet kommer inte bara att utveckla lösningar för modeindustrin utan ska även undersöka möjligheterna att öka användningen av biobaserade och återvunna fiberslag i teknisk- och högprestandatextil.

Deltagare

Albany International, FOV Fabrics, Houdini, ICA, IVL Svenska Miljöinstitutet, Pure Waste, Rester, RISE Research Institutes of Sweden, Stadium, Textilhögskolan – Högskolan i Borås, TreeToTextile, Trikåby och Ullkontoret.

Budget & tidplan

Delprojektets budget är 9 845 000 SEK och projektet kommer att pågå under 2,5 år – från december 2021 till juni 2024.

Läs artikel om projektet