Nu läggs grunden för en mer hållbar textilindustri

För att tillverka högpresterande textil av återvunna och biobaserade fiber behövs nya fiberblandningar och tekniker för att spinna garn. En del av BioInnovations stora textilsatsning Circular Textile Innovations (CITEX) djupdyker i området och nu – drygt ett år in i projektet – testas lösningar som kan bidra till en mer hållbar textilindustri.

Hanna de la Motte

Hanna de la Motte, RISE är koordinator för CITEX. Foto: Johan Olsson.

– Det här delprojektet inom BioInnovations textilsatsning är en viktig del av den helhet som måste till för att gå över till en textilproduktion som till större del bygger på återvunnen och förnyelsebar råvara, säger Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef på RISE och koordinator för innovationsprojektet Circular Textile Innovations.

Hittills har delprojektet ringat in vilka koncept som projektparterna ser störst potential i att utveckla. På Högskolan i Borås testas nu tillverkningstekniker för att producera ett slags cellulosabaserad, cirkulär elastan. Ett annat koncept handlar om att öka andelen återvunnen bomull i produktionen genom att åtgärda de kvalitetsbrister som idag gör det svårt att använda återvunna textilfibrer. I ett första steg får fibrerna en slags återuppbyggande behandling och därefter kombineras de med andra hållbara cellulosabaserade fiber till nya konkurrenskraftiga fiberblandningar.

Utforskar starten på den textila värdekedjan

Ida Alnemo, Tree To Textile. Foto: Franziska Engsner.

Utvecklingsarbetet sker nära företaget Tree To Textile som tillverkar en ny biobaserad textilfiber med låg miljöpåverkan och tillverkningskostnad:
– Vår fiber har mångsidiga egenskaper, den är ett alternativ till konventionella fiber och kan komplettera andra hållbara fiber i olika innovativa blandningar. Tillsammans utforskar vi i projektet starten av den textila värdekedjan där val av fiber och hur dessa konstrueras till garn skapar grundförutsättningar för att ställa om textilindustrin, säger Ida Alnemo, Head of Application & Sustainability på Tree To Textile.

”Vi behöver göra ett grundligt arbete”

Nawar Kadi, Högskolan i Borås.

För att möjliggöra storskalig produktion av biobaserad textil tittar delprojektet också på hur de cellulosafiber som idag inte lämpar sig för textilproduktion kan användas som råvara i nya fiberblandningar. I det fortsatta arbetet ska delprojektet utvärdera miljöpåverkan hos de olika koncepten.

– Delprojektet utvecklar garnspinningstekniker och fiberblandningar med utgångspunkt i hållbara cellulosabaserade råvaror som finns i Sverige. Vi har chans att bygga upp en ny textil värdekedja och blåsa liv i svensk textilindustri, säger Nawar Kadi, professor på Textilhögskolan i Borås.

En av de projektpartners som har deltagit i konceptutvecklingen är Houdini:
– Vi behöver göra ett grundligt arbete där vi går tillbaka till det tidiga stadiet i den textila värdekedjan och undersöker vad som är hållbara alternativ och hur vi designar för cirkularitet. Hållbarhet och cirkularitet handlar inte bara om att kunna återvinna, kvalitetsperspektivet är också viktigt. Att vi tar fram material som håller länge, säger Malva Carlsson, hållbarhetskoordinator på Houdini.

Malva Carlsson. Foto: Houdini/Oscar Kihlborg

Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker är en del av innovationsprojektet Circular Textile Innovations – Sustainable system change in the textile industry (CITEX). Läs mer om delprojektet här!