”En bättre textilbransch kan göra väldigt stor skillnad”

Textilindustrin står inför en stor omställning. I framtiden behövs mer återvunna fibrer och också alternativa fiberslag. För att en etablerad textilbransch ska våga ta steget över till biobaserade och återvunna fiber behövs goda exempel som visar att fibrerna fungerar även i teknisk- och högprestandatextil.

Anna Hammarstedt, IVL.

Att bevisa detta är ett av delmålen i delprojektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker inom projektet CITEX (Circular Textile Innovations) som finansieras av BioInnovation och deltagande aktörer. Anna Hammarstedt på IVL, Svenska Miljöinstitutet är sedan i våras tf projektledare för projektet.

Hallå Anna, vem är du?

– Jag är civilekonom och har jobbat med affärsutveckling i hela mitt yrkesverksamma liv, först inom mobilkommunikation och senast på LRF med jordbruksfrågor och även skog. På IVL, Svenska Miljöinstitutet jobbar jag nu mer konkret med hållbarhetsfrågorna; att se affärsmöjligheter för en mer miljövänlig och klimatvänlig värld och leda sådana projekt. Jag är egentligen helt ny i textilbranschen, men vi är ett team där projektdeltagarna har djup och bred erfarenhet av och kompetens inom textil!

Varför är det viktigt att förändra textilbranschen?

– Textil har en stor påverkan på miljö, klimat och vatten och samtidigt har vi svårt att klara oss utan den. Det är också därför projektets ämnesområde är viktigt, en bättre textilbransch kan göra väldigt stor skillnad! Men det behövs också en förändring av något större; vårt sätt att leva. Min mormors generation lagade handdukar och lakan som gått sönder. Vi behöver få tillbaka en tydligare cirkularitet för textil dagens samhälle, och se till att vi använder våra kläder mer, lagar dem och skapa möjligheter till återanvändning och återvinning. I det sistnämnda är hela Circular Textile Innovations-projektet en viktig pusselbit, förklarar Anna Hammarstedt.

Under 2025 inträder producentansvaret för textil. Då förväntas all kasserad använd hushållstextil samlas in. Återvinningen och återanvändningen av material behöver därför öka i stor mängd.

Det delprojekt som Anna Hammarstedt leder fokuserar just nu på fyra koncept för återvunna fibrer i nya fiberblandningar. Koncepten testas och utvärderas.

– Projektet arbetar för att få upp kvaliteten i de återvunna fibrerna. Här gäller det att hitta bra mixar av blandningarna mellan olika typer av fibrer. En viktig utmaning är exempelvis att få tillräckligt mycket återvunna fibrer att stanna kvar i den nya fiberblandningen, förklarar Anna Hammarstedt.

Vad ser du fram emot med projektet?

– Dels resultaten, oavsett vad det blir för resultat, det kommer bli jättespännande. Men dels också samarbetet mellan akademi och företag är intressant och jag hoppas att det ska fortsätta även efter projektet. Från början såg jag fram emot att snart kunna köpa kläder med den nya fibern när projektet avslutats men jag har insett att det kommer ta längre tid än så. Steg ett är att projektet leder till nya innovationer och att vi kommer en bit på vägen, säger Anna Hammarstedt och tillägger;

– Vi vill ta fram grunden för hållbara fiberblandningar som håller både miljömässigt och kvalitetsmässigt och som håller för textil med högra krav, men också för en bredd av användningsområden.

Vad skulle kunna utvecklas mer?

– Innovativa fiberblandningar och även kemisk och mekanisk återvinning är viktiga pusselbitar – och detta tittar delprojekten i CITEX på, men en stor del är också själva logistiken och marknaden. Logistiken och marknaden ligger lite utanför våra projekt, och där är klädföretagen själva viktiga. Målet för oss är att öka TRL (technical readiness level), men det affärsmässiga perspektivet är otroligt viktigt för långsiktiga lösningar. Det driver något som blir hållbart i längden, avslutar Anna Hammarstedt.

Läs mer om projektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker (en del av CITEX).