Nu ska biobaserad textil bli mer konkurrenskraftig

Biobaserade textilier har en enorm potential att ersätta mindre hållbara alternativ och för att lyckas behöver de fler konkurrenskraftiga egenskaper. Nu ska Bioinnovations satsning Circular Textile Innovations driva på utvecklingen genom att utforska innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker.

Majoriteten av textilierna runtomkring oss är tillverkade av fossil råvara. Många innehåller
dessutom fiberblandningar som gör dem svåra att återvinna. Hela branschen står under hög press att hitta
miljömässigt hållbara lösningar samtidigt som fossilbaserade textilier ofta tillskrivs åtråvärda egenskaper som är svåra att få på annat håll.

– Efterfrågan på biobaserad råvara ökar och vi behöver experimentera mer med de biobaserade textilfibrer som redan finns på marknaden eller är nära kommersialisering. Många producenter med höga krav på slitstyrka och lång livslängd tycker inte att cellulosafibrerna är konkurrenskraftiga nog. Med nya fiberblandningar och garnspinningstekniker skulle vi kunna åtgärda de bristerna, bredda marknaden för biobaserade lösningar och ersätta textil med lägre hållbarhet, säger Erik Perzon. Han är senior projektledare på IVL och en av initiativtagarna till det delprojekt inom Circular Textile Innovations som letar nya möjligheter i det här steget av textilframställningen.

Sophie Grahn Lydig, IVL.

– Projektet kommer att bädda för ökad användning av återvunna textilfibrer, vars kvalitet ofta försämras vid en rent mekanisk textilåtervinningsprocess såsom exempelvis rivning, säger Sophie Grahn Lydig på IVL, som är t.f. projektledare för delprojektet och fortsätter;

– Att försöka hitta nya optimala fiberblandningar där återvunna fibrer ingår är viktigt ur ett resursanvändningsperspektiv eftersom redan tillverkade textilfibrer då tas tillvara. Även kvalitets- och hållbarhetsaspekter kommer bevakas och utvärderas under projektets gång så att nyttan med att använda återvunna fibrer överväger jämfört med att tillverka nya fibrer från 100% nyråvara.

 ”Vi behöver den här typen av partnerskap”

Lina Bredberg, Peak Performance.

Circular Textile Innovations har låtit branschens aktörer ringa in vad satsningen ska fokusera på. Lina Bredberg är materialutvecklare på Peak Performance. Hon har länge arbetat med att hitta möjligheter för hållbara, högkvalitativa fibrer och är en av delprojektets partners:

– Nu fattas beslut på EU-nivå som i praktiken innebär att det inte längre är ett fritt val att jobba med hållbarhet. Det aktualiserar projekt som det här ännu mer; vi måste hitta lösningar som inte bara ser bra ut i labbet utan fungerar i verkligheten.

– Men som enskilda aktörer kommer vi inte långt. Vi behöver den här typen av partnerskap för att driva på förändring. Det är en utmaning att vår bransch är så global och att varje del i ledet verkar åtskilda från varandra. Jag som beställare kan ha en tydlig kravspecifikation till mina leverantörer men arbetet för ökad hållbarhet måste också genomsyra tidigare steg.

Biobaserat kan ersätta elastan

Lina Bredberg ringar in alternativ till elastan som ett högintressant utvecklingsområde. Elastan ger textil en eftertraktad stretchighet, men är fossilbaserat och gör plagget nästintill omöjligt att återvinna. Utvecklingsområdet plockas upp av projektets forskare:

Nawar Kadi, Högskolan i Borås.

– Det är svårt att hitta alternativ till elastan men nu testar vi en teknik som gör att biobaserade material delvis kan fylla samma funktion, säger Nawar Kadi, professor på institutionen för textilteknologi på Högskolan i Borås och fortsätter;

– Tekniken bygger på samma princip som när man tvinnar en tråd många gånger, till slut blir den elastisk. Vi studerar också anpassningar som kan förbättra egenskaperna hos återvunna och regenererade fibrer som viskos och modal. Den gemensamma nämnaren för fibrerna i delprojektet är att de kommer från hållbara källor.

Sverige tar tillbaka förlorad kunskap

Medverkar i projektet gör också start-up bolaget Tree To Textile. De skalar just nu upp sin teknologi för att tillverka en ny biobaserad textilfiber. Enligt oberoende livscykelanalyser klarar den tuffa krav på hållbarhet, samtidigt som den är ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella fibrer.

Ida Alnemo, Tree to Textile.

– Det finns ett stort antal parametrar att vrida på i varje steg, och varje slutprodukt har ett specifikt ”recept”. Nya fibrer kommer med nya egenskaper och i det här projektet tar vi reda på hur vår textilfiber kan användas. Vi behöver lära oss om det här steget och ta in kunskapen i vidareutvecklingen av vår teknik, säger Ida Alnemo, Head of Textile Development & Design, Tree To Textile.

Circular Textile Innovations vill bidra till en cirkulär, biobaserad textil värdekedja i Sverige. Där ser Nawar Kadi att projektet ringar in ett tomrum:

– Som skogsland har vi råvaran och innovationerna för att tillverka biobaserade textilfibrer. Nu kan vi stärka vår konkurrenskraft genom att ta tillbaka kunskapen om nästa steg, den som till stora delar gick förlorad när textilindustrin flyttade utomlands på 70-talet. Automatisering, digitalisering och nya affärsmodeller ger nya möjligheter.


Om Circular Texile Innovations (CITEX)

Innovationsprojektet Circular Textile Innovations (CITEX) ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige. Delprojekten fokuserar på tekniker för återvinning av textil och innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker för biobaserad råvara och bidrar därmed till visionen om en cirkulär bioekonomi. Läs mer om projektet