Innovationsprojekt

Innovationsprojekt är den största insatsformen i BioInnovation och syftar till att utveckla ett helt område. De är större systemförändrande projekt för samverkan, kunskapsdelning och systematiskt lärande som ska bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad samhällsekonomi. BioInnovation definierar utmaning och inriktning för dessa projekt.

Innovationsprojekt har en total budget på 35-45 miljoner kronor, löper över ca 3 år och ska skapa förutsättningar för att biobaserade material, produkter och tjänster ska komma till marknadsanvändning inom ett större område.