Cirkularitet och samverkan i fokus på BioInnovations programkonferens

Hundratalet deltagare slöt upp när Bioinnovation arrangerade sin årliga programkonferens på Näringslivets Hus i Stockholm den 9 juni 2022. Cirkularitet och samverkan stod i fokus.

Dagen visade prov på samverkan när dörren öppnades till ett tiotal projekt inom Bioinnovation. Ett av dem var områdesanalysen Cirkulärt träbyggande där Amanda Borneke, expert på cirkulär ekonomi inom Sweco, varit uppdragsledare. Hon vittnade om ”ett helt fantastiskt engagemang” och berättade att 170 aktörer från företag och akademi gett sin syn på hur branschen ökar sin cirkularitet och träanvändning.

”I det stora är det sällan teknik, lagstiftning eller ekonomi som står i vägen för att bli mer cirkulära utan det mentala. Alla kan bo på hotell men färre vill köpa begagnade lakan. Vi måste se över vår inställning och hur cirkularitet kommuniceras”, sade Amanda Borneke.

Johanna Wachtmeister

Johanna Wachtmeister, Trossa. Foto: Johan Olsson.

I likhet med flera andra konstaterade Trossas Johanna Wachtmeister hur viktigt det är att tala samma språk för att främja cirkularitet och utvecklingen av biobaserade material. I en områdesanalys kartlägger Trossa kunskapsbehoven kopplade till nedbrytbarhet av biobaserade material.

”Vi behöver enas kring begrepp och standarder och skapa forum för att byta idéer och kunskap”, sa hon.

Synliggör ditt arbete – för flera talare var det receptet för att få med sig den bredd av aktörer som en cirkulär omställning kräver.

”Gör saker och kommunicera det så kommer andra haka på”, sa Magnus Fransson på Sustainable Innovation vars projekt vill öka cirkulariteten inom take away-förpackningar.

Magnus Fransson, Sustainable Innovation. Foto: Johan Olsson

Magnus Fransson, Sustainable Innovation. Foto: Johan Olsson.

”Nu håller det på att hända på riktig”

Jonas Norell från LindePac fick flera nyfikna frågor kring det som kan bli en cellulosabaserad ersättare till fossil cellplast och berättade om ett genombrott:

”Nu håller det på att hända på riktigt. Ett kommersiellt resultat kommer att nås i nära framtid”, sa han.

Jonas Norell, LindePac

Jonas Norell, LindePac. Foto: Johan Olsson.

Merima Hasani

Merima Hasani, Chalmers. Foto: Johan Olsson.

Merima Hasani från Chalmers är koordinator för Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer. Hon berättade om de utbildningar och projekt som drivs inom företagsforskarskolan.

Innan eftermiddagsminglet gav programchef Per Edström och TEKOs generalsekreterare Cecilia Tall en summering av dagen.

”Det enda sättet vi löser våra klimatutmaningar är med biobaserat och cirkulärt.”, sa Cecilia Tall.

Per Edström såg framåtrörelse:

”Bioinnovation skapades med omställning som primärt fokus. Det är inte alltid så lätt att jobba med det men idag har jag verkligen känt att omställningen är här.”

Per Edström

Per Edström, BioInnovation. Foto: Johan Olsson.

Här kan du ta del av den digitala sändningen av programkonferensen.