Företagsforskarskolan Resurssmarta processer

Nu rekryteras doktorander till företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

Omställningen till ett hållbart, fossilfritt samhälle pågår för fullt och biobaserade produkter och material har en avgörande roll. För att förverkliga en hållbar utveckling krävs resurssmarta processer för effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.

Nu startar Resurssmarta processer – en nationell företagsforskarskola för biobaserade processer. Doktoranderna kommer att arbeta med utveckling nära världsledande forskare och industri. Aktiv industrimedverkan ger processerfarenheter som öppnar karriärmöjligheter och nätverk i framtidens industri och akademi.

 

Catrin Gustavsson

Catrin Gustavsson, Affärsområdeschef Innovation, Södra.

Vi behöver fler med processkunskap inom den biobaserade industrin – för att kunna fortsätta utveckla hållbara produkter och material för en global marknad

Läs hela artikeln här!

 

 

Läs mer om projekten som fått finansiering här.

Nedan hittar du listan över aktuella tjänster som går att söka! 

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror. Resurssmarta Processer syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi. Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Satsningen koordineras av Chalmers, KTH och forskningsplattformen Treesearch.

Utlysta doktorandtjänster:

KTH söker tre doktorander inom fiber- och polymervetenskap

Sista ansökningsdag: 2021-08-09

Kontakt: Daniel Söderberg, professor, dansod@kth.se och Mikael Lindström, professor, mil@kth.se.

Kontaktuppgifter till övriga projektledare för projekt inom företagsforskarskolan:

Anna Svedberg, MoRe Research, anna.svedberg@more.se

Sven Norgren, MoRe Research, sven.norgren@more.se

Malin Wohlert, Uppsala universitet, malin.wohlert@angstrom.uu.se

Medverkande lärosäten:

Logotyper för medverkande aktörer i Företagsforskarskola

Koordineras av:

Chalmers Treesearch