BioInnovations programkonferens 9/6 2022

Se inspelade avsnitt från vår programkonferens med temat ”Cirkularitet och samverkan i framtidens bioekonomi”. Konferensen gick av stapeln torsdagen den 9 juni 2022 och sändes från Näringslivets hus i Stockholm.

Key Note: En kemiindustri under omställning Anna Berggren, Vice President Sustainability, Perstorp Group

Cirkulärt träbyggande Moderator: Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

Områdesanalys Cirkulärt träbyggande Amanda Borneke, SWECO

Hållbara isolermaterial Jan Nordin, Nouryon

Timber on Top Tomas Alsmarker,  Svenskt Trä

Design för cirkularitet Moderator: Sverker Danielsson, Bioinnovation

Biobaserat polymerskum Edvard Hall, Bioextrax

Plastfri nonwoven för hygienprodukter och våtservetter Mårten Hellberg, Organoclick

Cellulosabaserad ersättare till dagens fossila Cellplast, EPS Jonas Norell, LindePac

Områdesanalys Nedbrytbarhet Johanna Wachtmeister, Trossa

Omställning genom samverkan Moderator: Per Edström, BioInnovation

Take-away för mat och dryck – omställning till hållbart förpackningssystem Magnus Fransson, Sustainable Innovation

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer Merima Hasani, Chalmers

Circular Textile Innovations (Citex) – Hållbar systemförändring inom textilindustrin Hanna de la Motte,  RISE och Maria Ström, The Loop Factory.

Vinnovas kommande satsningar Anders Holmgren, Vinnova