Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet

  • Öppnar 7 november 2019
  • Sista ansökningsdag: 7 april 2020, kl. 14.00

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill utveckla material med biobaserade komponenter designade för cirkulära flöden. Materialen ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter.

Vad kan ni söka för?

Att utveckla:

  • nya materiallösningar som innehåller biobaserade komponenter
  • nya processer för återvinning och produktion av materiallösningar som innehåller biobaserade komponenter.

Det som utvecklas ska vara designat för cirkulära flöden.

Vem kan söka?

Företag och utförare av forskning och utveckling. Till exempel tillverkare, leverantörer, användare och återvinningsaktörer samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 6 miljoner kronor. Av de projektkostnader som vi ger stöd till ska minst hälften täckas av projektparter som är företag.

Vad handlar erbjudandet om?

Vi vänder oss till projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem designade för cirkulära flöden. Dessa ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter. Även materialsystem som består av biobaserade komponenter och andra material är relevanta.

Materialen och materialsystemen ska vara designade för cirkulära flöden. Det innebär att komponenterna ska vara möjliga att återanvända eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor.

Vilka projekt vänder vi oss till?

Tänkbara tillämpningsområden för projekt är förpackning, bygg och fordon men andra områden är inte uteslutna. Hållbarhetsbedömningar, exempelvis genom livscykelanalys, ska ingå i alla projekt. Utveckling av nya affärsmodeller kan ingå om detta krävs för fortsatt kommersialisering.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.