Utveckling av cirkulära förpackningar baserade på kombinationen av DMF med biobaserade barriärer – steg 2

Miljöproblemet som detta projekt adresserar är den höga belastningen som förpackningsavfall har på miljön. I Europa idag uppskattas totalt 90 miljarder engångsartiklar konsumeras årligen.[1] PulPac har utvecklat Dry Molded Fiber (DMF), en banbrytande och nu patenterad hållbar process, som tillåter tillverkning av komplexa 3D-former baserade på vilken cellulosafiber som helst. DMF är en ekonomiskt lönsam process som inte kräver användning av vatten och är mindre energikrävande än andra processer.

Detta projekt är uppbyggt för att leverera kritisk processkunskap som krävs för att validera lönsamheten för skärningspunkten mellan tre tekniker i en pilot-tillverkningsprocess. Projektet kommer att bidra till omställningen av förpackningsindustrin mot DMF, vilket resulterar i

  • minskning av resursanvändning,
  • användning av biobaserade, hållbara barriärlösningar och
  • förbättrad avfallshantering genom återanvändning och återvinning.

Enligt den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP) är dessa tre effekter av strategisk betydelse för att främja EU:s cirkulära ekonomi.

Det övergripande målet för steg 2-projektet är ta fram de första industriella prototyperna av en helt hållbar livsmedelsförpackning, vilket möjliggörs genom pilotbeläggningslinjen som kan vara används för att leverera nya material till torrformnings-processer för tekniska, funktionella och miljömässiga utvärderingar.

Konsortiet avser att ta fram funktionella demonstratorer för de utvalda pilotprodukterna. Dessa förpackningar kommer att användas för att visa på de hydro- och oleofoba egenskaperna av de barriärer som tillhandahålls av OrganoClick, vars barriärprodukter både är biobaserade och hemkomposterbara.

Därför är detta viktigt

Projektet syftar till att ta nästa avgörande steg på vägen mot att kombinera nya hydro- och oleofobiska egenskaper från kemi som utvecklats i andra BioInnovationsprojekt till DMF-förpackningar – det på ett fullt hållbart sätt med nya material. Detta kommer öppna upp en stor marknad för PulPac och förflytta branschen mot DMF-artiklar, vilket bidrar till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi.

Förväntat resultat

Genom att integrera helt miljövänliga barriärlösningar i DMF kommer projektet att avsevärt förbättra hållbarheten för DMF-artiklar. Det kommer att underlätta den industriella omställningen mot hållbara och enkelt återvinningsbara DMF-förpackningar.

Projektets förväntade effekter är:

  • en övergång från den dominerande användningen av plast som råmaterial till endast cellulosafiberbaserade råvaror;
  • en symbios mellan två främmande sektorer: massaproducenter och omvandlare;
  • nya interaktioner i värdekedjan baserade på samarbete mellan sammankopplade lokala tillverkningsnav.

OrganoClick och Nordic Barrier Coating kommer båda att dra nytta av projektets innovationer och know-how som delar i DMF-teknologin. Projektparterna kommer att få tillgång till ett stort nätverk av DMF-användare så att de kan expandera sin affärsverksamhet.

Deltagare

PulPac AB, OrganoClick AB och Nordic Barrier Coating AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från maj 2022 till och med april 2024.

Läs om Hållbara barriärer för cirkulär förpackning – steg 1.

[1] Smithers/Pira Research – The Future of European Food and Drink Packaging to 2023