De vill göra plastfria livsmedelsförpackningar marknadsledande

Slit-och-släng-artiklar för livsmedel belastar miljön men är svåra att ersätta med hållbara alternativ. I ett projekt inom Bioinnovation kombineras innovativ kemi och teknik med en nydanande produktionsprocess. Nu verkar det som att kombinationen kan snabba på omställningen mot cirkulära nedbrytbara livsmedelsförpackningar.

Foto: Emelie Andersson.

Engångsplast är på väg att fasas ut men det är svårt att helt utesluta plast ur förpackningar och produkter för livsmedel. Den tunna plastbarriär som stryks på för att exempelvis papperstallriken ska stå emot fett och väta saknar en biobaserad motsvarighet med tillräcklig konkurrenskraft. Men det är angeläget att hitta en lösning för att komma åt problem som mikroplaster i naturen.

Ett projekt inom Bioinnovation är något mycket intressant på spåren. Det leds av PulPac som har utvecklat en tillverkningsteknik de kallar torrformning. Den gör det möjligt att producera engångsartiklar och förpackningar av papper till ett konkurrenskraftigt pris och stor klimatnytta. Till skillnad från annan cellulosabaserad tillverkning kräver den inget vatten och lite energi.

Foto: Hans-Erik Nygren.

I projektet har OrganoClick genom biobaserad kemi tagit fram bindemedel som ersätter plast och är fria från fluorkarboner – en otrevlig kemikalie i många engångsartiklar för livsmedel. Nordic Barrier Coating deltar genom att omvandla OrganoClicks bindemedel till en barriär som fungerar bra i produkter och förpackningar tillverkade genom torrformning.

Helhetslösning underlättar producenternas omställning

Sanna Fager kollar tråg. Foto: Emelie Andersson.

Resultaten i en första studie är så goda att projektet nu får ytterligare medel från Bioinnovation inom ramarna för ett steg 2-projekt. Fortsätter allt på den inslagna vägen kan projektet kraftigt bidra till att marknaden i högre grad domineras av biobaserade engångsförpackningar som går att återvinna och som bryts ner om de hamnar i naturen.

– Bara i Europa har vi tiotusentals förpackningsproducenter som behöver ställa om till biobaserad råvara. Det kommer att kräva stora investeringar. Projektet innebär att vi kan utveckla en komplett lösning där vi erbjuder både tekniken och en optimal barriär för deras produkt. Producenterna kommer upp i storskalig produktion snabbt och får ihop sina kostnader, säger Sanna Fager, projektledare PulPac.

Produktionslinje klar nästa år

Urban Winberg, vd Nordic Barrier Coating. Foto: Privat.

Att projektet får vidare finansiering innebär att Nordic Barrier Coating kan bygga en pilotmaskin som tillverkar barriärer lämpade för just torrformningsprocessen.

– Pilotmaskinen är början på en större produktionslinje som ska stå klar nästa år. Med den nya linjen siktar vi på att komma upp i en kapacitet på 50 miljoner kvadratmeter per år, säger Urban Winberg, vd Nordic Barrier Coating. I projektet kan vi gå vidare med vad som annars hade varit ett för stort chanstagande och investera i infrastruktur som kan påskynda omställningen mot cirkulära förpackningar.

Resultaten användbara i fler satsningar

Nu är fokus att ”designa” barriären. I projektet kombineras olika barriärlösningar och lager-på-lager tekniker utvecklas för att anpassa barriärens motståndskraft efter behov. En soppskål ställer exempelvis andra krav än en tacotallrik.

Dan Blomstrand, Affärsområdeschef OrganoClick. Foto: Anders G Wahrne.

Aktörerna i projektet säger att det ger klara fördelar att arbeta tillsammans, mot tydliga kundbehov. Samtidigt ser de hur resultaten kan göra nytta långt bortom det här samarbetet.

– Finansieringen från Bioinnovation är jätteviktig för att ta projektet vidare. Vi ser också hur resultaten från ett projekt sprider sig som ringar på vattnet. Att vi idag är så nära att ta fram en biobaserad barriär för torrformningsprocessen beror på att vi använder lösningar som har utvecklats i tidigare projekt inom Bioinnovation, säger Dan Blomstrand, Affärsområdeschef OrganoClick.

Läs mer om projektet Utveckling av cirkulära förpackningar baserade på kombinationen av DMF med biobaserade barriärer – steg 2