Hypotesprövningsprojekt

Hypotesprövningsprojekt syftar till att vara risktagande, fånga upp nya visionära idéer – hypoteser – med stor potential. Insatsformen har två steg.

Steg 1 innebär att hypoteser testas och avrapporteras under en kortare period, maximalt 6 månader.

I Steg 2 ges möjlighet att ansöka om större finansiering för att arbeta vidare kring en bekräftad hypotes. Projekten definierar själva utmaning och inriktning för dessa projekt. Hypotesprövningsprojekten har varierande projekttid och budget.