De utmanar plasten i livsmedelsförpackningar

Restaurang- och livsmedelsindustrin har en utmaning i att helt få bort plasten ur sina artiklar och förpackningar för engångsbruk. Efter flera års samarbete har nu parterna i ett BioInnovation-projekt utvecklat ett helt biobaserat alternativ som kan fasa ut den plast som hittills har varit mycket svår att ersätta. Den biobaserade lösningen är enkel att återvinna och varken dyrare eller mer resurskrävande att tillverka.

För att en förpackning ska kunna förvara den flottiga take away-burgaren eller köttbiten i kyldisken är insidan täckt av en tunn, skyddande plastfilm. I kölvattnet av ökad klimatmedvetenhet, PFAS-varningar och EU:s engångsplastdirektiv letar många aktörer alternativ till plast men just den här skyddande barriären är mycket svår att ersätta. Nu är ett BioInnovation-projekt nära en lösning som innebär att en pappersförpackning exempelvis kan förvara ett fettrikt livsmedel utan att gå sönder eller läcka.

Victor Engdahl, PulPac. Foto: PulPac

– Vi är en lösning på spåren som kan utesluta plast i många av de engångsförpackningar och artiklar för livsmedel som idag är beroende av en plastbarriär. Samarbetet inom det här projektet tar oss till nästa nivå, vi skulle exempelvis kunna göra en helt biobaserad fettbarriär som mig veterligen inte finns på marknaden idag, säger Victor Engdahl, Supply Chain Developer på teknikinnovationsbolaget PulPac som leder BioInnovation-projektet.

Rimlig prisbild ett absolut måste

I projektet har partnerna knutit ihop innovativ kemi och teknik med en ny produktionsprocess. Här finns kemiföretaget OrganoClick som har tagit fram den biobaserade barriärlösning som kan ersätta plast. Nordic Barrier Coating gör barriären användbar genom att applicera den på ett slags ark som är anpassat till PulPacs nya patenterade torrformningsprocess. Den går ut på att med minimal vattenåtgång och låg energiförbrukning 3D-forma cellulosabaserade förpackningar, tekniken erbjuds till förpackningsproducenter genom licensavtal där PulPac samarbetar med maskintillverkare globalt. På så sätt får producenterna tillgång till både tekniken, materialet och kunskapen som krävs för att ställa om till en plastfri produktion.

– Målet är en helt biobaserad produkt som går att återvinna, bryts ner om den hamnar i naturen och som har ett konkurrenskraftigt pris. En rimlig prisbild är ett absolut måste om vi ska kunna ersätta plasten på bred front, säger Victor Engdahl.

Samarbetet började för flera år sedan när partnerna inom ramarna för ett hypotesprövningsprojekt lyckades ta fram en fettavvisande pappersbricka. Just det är en produkt som inte används särskilt mycket i Sverige, men globalt är det vanligt att snabbmat serveras på en plastbricka för engångsbruk. Vilken som blir den första kommersiella produkten att mynna ut ur det här samarbetet återstår att se, först ska mer storskaliga tester utvärderas. Kravbilden på barriärens prestanda är olika beroende på om den exempelvis ska användas för en take away-lunch eller för att förvara ett livsmedel i flera dagar.

Början på större produktionslinje

Urban Winberg. Foto: Privat

Inom det pågående BioInnovation-projektet har Nordic Barrier Coating byggt en pilotmaskin för att tillverka det barriärark som sedan går in i PulPacs torrformningsprocess. Fokus ligger nu på att optimera det ytskikt som OrganoClicks kemiska barriärlösning appliceras på, så att det i nästa steg fungerar optimalt i PulPacs process.

– De senaste åren har vi lagt mycket tid på att utveckla tekniker för att applicera barriären. Att som ett relativt litet bolag ge sig ut på såhär ny mark hade inte gått utan stöttning från BioInnovation. Pilotmaskinen är början på en större produktionslinje med målsättningen att producera biobarriärer till samma kostnad och funktion som dagens plastprodukter, säger Urban Winberg, vd Nordic Barrier Coating.

Enorm efterfrågan på plastfria barriärer

Dan Blomstrand. Foto: OrganoClick

OrganoClicks bindemedel är förutom att vara biobaserat också fritt från fluorkarboner – en otrevlig kemikalie i många engångsartiklar för livsmedel.

– Genom att växa tillsammans med Nordic Barrier Coating och våra andra kunder ser vi fram emot att göra det här till en substantiell del av vår affär. Vi omsätter drygt 50 miljoner inom vårt affärsområde bindemedel, det krävs inte mycket för att det här ska bli lika stort. Efterfrågan på den här sortens nya fettavvisande barriärer är enorm, säger Dan Blomstrand, Affärsutvecklingschef OrganoClick.