Hållbara barriärer för cirkulär förpackning – steg 1

PulPac har utvecklat DMF (Dry Molded Fiber), en banbrytande och patenterad hållbar process som gör det möjligt att tillverka komplexa 3D-former ur alla sorters cellulosafiberkällor. DMF är en ekonomiskt livskraftig process som inte kräver vattenanvändning och är mindre energikrävande än andra. Detta projekt syftar till att utveckla och testa nya material som innehåller hållbara biobindemedel i torrformningsprocessen (DMF) via ett bärande material – en non-woven cellulosavävnad. Genom att integrera helt miljövänliga barriärlösningar i DMF kommer projektet att förbättra hållbarheten för DMF-produkter

Målet med projektet är att utveckla radikalt nya material och utvärdera applikationsmetoder som möjliggör integrering av fler miljövänliga vatten- och fettavisande barriärer i torrformningsprocesser.

Därför är detta viktigt

I Europa konsumeras idag cirka 90 miljarder engångsprodukter per år – ett problem som detta projekt adresserar. Projektet förväntas resultera i att möjliggöra användning av betydligt mer hållbara barriärmaterial än de som för närvarande används. De nya barriärmaterialen kommer att vara komposterbara och biobaserade, vilket gör att de DMF-produkterna kan återvinnas ännu enklare.

Projektet kommer att bidra till en förskjutning av förpackningsindustrin mot DMF, vilket resulterar i (i) minskad resursanvändning, (ii) användningen av biobaserade, hållbara resurser och (iii) förbättrad avfallshantering genom återanvändning och återvinning. Enligt den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP) är dessa tre effekter av strategisk betydelse för att främja EU:s cirkulära ekonomi.

Förväntat resultat

Ett framgångsrikt utfall av projektet kommer att möjliggöra skapandet av flera typer av helt hållbara förpackningsprodukter med höga barriäregenskaper med skydd mot exempelvis fetter och väta.

En förväntad effekt är bland annat en övergång från den dominerande användningen av plast som råvara mot cellulosafiberbaserade råvaror.

Deltagare

PulPac AB, OrganoClick AB och Nordic Barrier Coating AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 928 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från april till oktober 2021.