Biobaserade idéer får möjlighet att utvecklas i omfattande miljonprojekt

I BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har fem projekt utvärderat idéer och nu beviljats medel att arbeta vidare i ett andra steg. Bland miljonprojekten finns allt från tillverkning av biobaserad skidutrustning till ätbara förpackningar.

– Det är oerhört spännande att se hur dessa projekt har utvecklats och nu är i ett läge att skala upp sina tekniker. De bidrar direkt till den gröna omställningen inom BioInnovations tre branscher – skog, textil och kemi – genom att ersätta fossila råmaterial med biobaserade och öka kolinlagringen i produkterna, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation.

Följande projekt har beviljats medel i steg 2:

GoneShells: Biobaserade nedbrytbara förpackningar

GoneShells är ett koncept av biologiskt nedbrytbara material, som ska erbjuda ett alternativ till papper, plast och glas för att förpacka livsmedel. Materialen består av en formbar stärkelsebaserad kärna som beläggs med en biobaserad biologiskt nedbrytbar barriär mot vätska, olja och syre. Materialen kan brytas ner utan industriell kompostering, och kan även göras ätbara.

– Utlysningen ger oss möjligheten att vidareutveckla det stärkelsebaserade materialet genom att skräddarsy barriärlösningen och optimera kompositionen av stärkelse för att förbättra dess förmåga att förpacka livsmedel under en längre tid, säger projektledare Maria Glansén på Tomorrow Machine.

Projektet har en total budget på 4,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Innovation i biobaserad tillverkning av skidutrustning

Projektet vill möjliggöra framtida produktion av miljömässigt hållbara produkter för vintersport, där det i dagsläget finns få hållbara och biobaserade material.

– Sport- och idrottsutrustning har ofta varit i framkant när det gäller nya material, därför känns det extra intressant när företagen i detta projekt verkligen vill göra skillnad med miljövänligare produkter, säger Tommy Öman på RISE Research Institutes of Sweden.

Projektet har en total budget på 3,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Luftfilter av återvunna biobaserade material

Den globala marknaden för luftrening är mycket stor och förväntas växa ännu mer. Racoon Miljöfilter är ett innovativt SMF med en speciell patenterad beläggning som tillåter ytterligare funktioner och filtrerar bort skadliga gaser, patogener och sporer.

– Det här projektet ger oss möjlighet att utforska en ny spännande materialkombination riktad mot en växande marknad, där vi kan kombinera drav – en biprodukt vid ölframställning, som har extremt god tillgänglighet och stor potential till förädlingsvärde – med återvunna textilfibrer som tas fram genom en banbrytande metod. På så vis adresserar vi en stor och viktig samhällsutmaning, säger projektledare Abhilash Sugunan på RISE Research Institutes of Sweden.

Projektet har en total budget på 4,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 och november 2024

Kolinbindande betong – från potential till ton CO2 i tusental

Biokol klassades av FN 2018 som en viktig teknik för negativa utsläpp. Projektet vill bidra till att uppgradera och ge ökad ekonomisk bärighet till nyttjande av organiska restmaterial som med modern pyrolysteknik omvandlas till den efterfrågade produkten biokol, samtidigt som en kolsänka skapas.

– Den här utlysningen och vårt beviljade projekt ger oss möjlighet att ta steget från pilot-beprövad innovation till realiserad värdekedja för lokala kolsänkor. Potentialen är enorm och projektet lägger grunden för vidare uppskalning, säger projektledare Jonatan Malmberg på Biokolprodukter.

Projektet har en total budget på 4,8 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Teknisk och marknadsmässig utvärdering av produktion av stabiliserad pyrolysolja via katalytisk vätebehandling

I detta projekt ska produktion av förnybar, stabil pyrolysolja från skogsavfall via katalytisk vätebehandling av pyrolysångor från Cortus WoodRoll®-anläggning, vidareutvecklas och utvärderas tekniskt och marknadsmässigt. Målet är en är en stabil, förnybar olja med potential att användas både i befintliga raffinaderiprocesser och nya bioraffinaderier, vilket ska bidra till ökad produktion av biobränslen och substitution av fossila bränslen genom inblandning av gröna molekyler.

– Behovet av förnybar pyrolysolja som grön råvara till dagens fossila raffinaderiprocesser är enormt. Med det här projektet breddar vi vår produktportfölj och kan jobba i nära samarbete med starka intressenter inom området, säger Rolf Ljunggren, tf vd och grundare Cortus Energy.

Projektet har en total budget på 6,2 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Fakta om utlysningen

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. I steg 1 kan projekt söka maximalt 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.