Tillbaka till alla Utlysningar

Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material

  • Utlysningen stängde 29 mars 2022.

I denna utlysning ville BioInnovation finansiera projekt som ökade andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade med anpassad livslängd för cirkulära flöden. Syftet var en ökad värdeskapande och resurseffektiv användning av biobaserade material och minskad användning av fossila råvaror.

Vad kunde medel sökas för?

Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material designade för att passa in i en cirkulär bioekonomi. Det innebär att de skulle ha anpassad livslängd och vara möjliga att reparera, renovera, återanvända eller återvinna.

Vem kunde söka?

Tillverkare, leverantörer, materialförädlare, designers/arkitekter/produktutvecklare, användare och återvinningsaktörer samt forskningsutförare. Minst 3 parter varav minst 2 skulle vara företag.

Hur mycket medel kunde sökas?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Bakgrund

Bakgrunden till utlysningen var ökande krav och behov från samhälle och konsumenter på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning, en övergång från fossila till biobaserade råvaror, samt ett mer effektivt resursutnyttjande genom ökad cirkularitet.

Utlysningen skulle stödja projekt som avsåg utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material designade för att passa in i en cirkulär bioekonomi. Det innebär att produkter, komponenter och material skulle ha anpassad livslängd eller hög återvinningsbarhet. De skulle vara möjliga att reparera, renovera, återanvända eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor.

Ansökningar kunde avse produktion av biobaserade material och utveckling av nya processer för separation och materialåtervinning men också utveckling av nya tillämpningar där existerande material används i produkter eller system med cirkulär design. Tänkbara områden för projekt var inom textil, inredning, förpackningar, bygg och fordon, men andra områden var också möjliga.

Utlysningen var öppen under 2022 och projekten som finansierades pågick under maximalt 2,5 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Multifunktionell miljövänlig byggskiva baserad på sågverksspån
Reflows – Cirkulära, biobaserade produkter av proteinrika restströmmar från bryggerier 
Material- och produktdesign för återvinningsbara skruvkorkar av fibermaterial
Design av framtidssäkra biobaserade förpackningar för ökad cirkularitet