Material- och produktdesign för återvinningsbara skruvkorkar av fibermaterial

Projektet flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att göra med pappersfiber till avancerade förslutningar. Förslutningar, till exempel skruvkorkar, är ett av de vanligaste plastobjekten som hamnar i hav och natur. Lösningen är biobaserad, nedbrytningsbar och återvinningsbar som papper.

Därför är detta viktigt

Varje år tillverkas cirka 2 500 miljarder plastförslutningar globalt. En närmast ofattbar siffra. Dessutom växer antalet med över tre procent per år. Plastförslutningar återvinns endast i begränsad omfattning. För pappers- och fiberprodukter är siffran mer än 70 procent. Genom att erbjuda ett alternativ till plastförslutningar får stora varumärkesägare ytterligare ett verktyg att uppfylla de åtaganden man gjort kring att minska plast. Projektet är också viktigt för att det töjer på gränser för vad som är möjligt göra med pappersfiber. Projektparterna vill inspirera andra entreprenörer och företag att våga titta på nya koncept. Och projektet vill inspirera akademin att gå utanför klassisk våtformning av fiber in till helt nya parameterområden med höga tryck, minimalt med vatten och nya temperaturområden.

Förväntat resultat

Projektets syfte är att öka kunskap om formning av torra fiber under hög värme och tryck och därmed möjliggöra effektivare produktion samtidigt som produkten förblir återvinningsbar. Målet är att biobaserade, nedbrytbara skruvförslutningar baserade på pappersfiber ska tillverkas i stor skala till låg kostnad.

Deltagare

Blue Ocean Closures AB, Karlstads universitet och Stora Enso AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 506 000 SEK och pågår i två år – mellan juni 2022 och juni 2024.