Tematiskt projekt

Tematiska utlysningar möter ett brett behov och syftar till att utveckla områden som behöver särskild stimulans. Ett exempel på en tematisk utlysning är satsningen ”Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet”. BioInnovation definierar inriktning för dessa projekt, medan projekten själva definierar utmaningen.

Projekten har en total budget på 5-10 miljoner kronor och löper över ca 2 år.