Samverkansprojekt

Samverkansprojekt genomförs med separat finansiering. Sådana insatser planeras i särskild ordning i relation till samverkansgruppernas prioritering, och kompletterar BioInnovations övriga verksamhet. Samverkansprojekt kan också vara insatser tillsammans med andra strategiska innovationsprogram.