Doktorand och postdoc-projekt inom Treesearch-utlysningen 2017

Under hösten 2017 öppnade Vinnovas, Treesearchs och BioInnovations första utlysning för forskarstudier i samverkan. Utlysningen stödjer doktorand- eller postdoktorprojekt som syftar till att utveckla nya material och specialkemikalier från skogsråvara som bedrivs i samverkan med företag. 

Totalt finansierades 11 projekt, vilka listas nedan. Klicka på respektive projekttitel för att läsa mer om projektet på Treesearchs webb. Resultaten från projekten presenterades under den första dagen av Treesearch Progress 2020 online edition. Du hittar postrar och presentationer från flera av projekten på konferensens webbplats. 

Adsorption av funktionella polymerer tillcellulosa i blekningssteget – ett sätt att utöka fibrernas egenskaper
Projektledare: Annette Larsson
Projektpartners: Chalmers, Södra
Projektperiod:

 

Biocomposites-Materials modification to increase the processabilty at high fiber content
Projektledare: Gunnar Westman
Projektpartners: Chalmers, Stora Enso
Projektperiod:

 

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper
Projektledare: Magnus Berggren
Projektpartners: Linköpings universitet, Ahlström-Munksjö
Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-07-31

 

Green wood adhesives based on side-streams from the pulp industry
Projektledare: Eva Malmström
Projektpartners: KTH, Stora Enso, AkzoNobel, Ahlstrom-Munksjö, Holmen
Projektperiod: 2018-11-01 – 2020-12-31

 

Lignosulfonate composited with electronic polymers for large scale energy storage applications
Projektledare: Xavier Crispin
Projektpartners: Linköpings universitet
Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-05-31

 

Projektledare: Martin Lawoko
Projektpartners: KTH, Stora Enso
Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-05-31

 

Projektledare: Sylvia Larsson
Projektpartners: SLU, Valmet
Projektperiod:

 

Projektledare: Ulf Olsson
Projektpartners: Lunds universitet
Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-07-31

 

Projektledare: Artem Kulachenko
Projektpartners: KTH, BillerudKorsnäs
Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-04-30

 

Projektledare: Mathias Wallin
Projektpartners: Lunds universitet, Tetra Pak
Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-10-31

 

Projektledare: Per Larsson
Projektpartners: KTH, BillerudKorsnäs
Projektperiod: 2018-02-01 – 2021-08-15