Nytt forskningsprojekt vill säkra skidsäsongen med hjälp av spillull

Påsken är för många synonymt med skidsemester men i takt med att vädret blir varmare kortas säsongen ner. Utvecklingen slår inte bara mot semesterfirare utan också mot en näring med många arbetstillfällen. Kanske kan en dellösning på problemet vara en duk av ullrester som hindrar snön från att smälta…

Vädret blir varmare och alltfler skidanläggningar tillverkar snö för att säkra tidig öppning och viktiga arrangemang kommande säsong. Den tillverkade snön produceras i slutet av skidsäsongen och täcks sen över med flis eller snölagringsdukar så att den kan sparas över sommaren, till säsongen efter.

Projektet vill hitta en marknad för ull med något lägre kvalitet (t.v.), den kan innehålla halm och smuts men har bra isolerande egenskaper. Foto: Loop Factory, Elin Vilanta.

Problemet med de här kreativa lösningarna är att snölagringsdukarna är fossilbaserade, släpper mikroplaster och brister i effektivitet. Nu testar ett nystartat projekt inom BioInnovation att göra en snölagringsduk av spillull istället.

– Enligt SMHIs senaste klimatrapport kommer Sverige inom de närmaste 30 åren att tappa 20 dagar med naturligt snötäcke. Skidsäsongen förkortas och vi behöver hitta hållbara lösningar för att bevara vintersporten och en näring som sysselsätter många svenskar, säger The Loop Factorys Annika Linder, projektledare för satsningen och fortsätter:

Annika Linder, The Loop Factory. Fotograf: Ofelia Carlsson

 

– Ull är en naturlig råvara som har precis rätt egenskaper för att skydda snön från att smälta; den är isolerande, finns tillgänglig lokalt och står emot vädrets makter, våra får går ju ute året om. Jag ser en kommersiell marknad för en biobaserad ersättare till snölagringsdukar av plast.

Den biobaserade snölagringsduken kan också vara en bättre lösning än att täcka över snön med ett tjockt lager flis. Flis är förvisso en naturprodukt men metoden kräver mycket maskinellt arbete, vilket resulterar i hög bränsleförbrukning och försvårar att tillverkad snö förvaras i branter.

Använder ull som ingen vill ha

Ull från svenska får är en naturlig råvara som har rätt egenskaper för att skydda snön från att smälta. Foto: Västkustens Ullinsamling, Charlotte Jansson.

Idag tas bara en tredjedel av all svensk ull tillvara. Det skulle innebära en stor vinst att hitta en marknad för allt det spillull som förvisso kan innehålla en del halm och smuts men som har bra isolerande egenskaper.

Charlotte Jansson. Fotograf: Jimmy Lundgren

Charlotte Jansson driver Västkustens Ullinsamling som samlar in och säljer vidare svensk ull till industrin, de förser också projektet med spillull:

– Det här är ett spännande projekt för vår del eftersom det förhoppningsvis innebär att vi kan få avsättning för ull med något lägre kvalitet, som inte går att spinna och som idag bränns upp eller grävs ner. Det är inte rimligt att vi har en så stor volym färdiga fibrer som inte kommer till användning.

Växande intresse för att spara snö miljösmart

Annika Linder berättar att projektet på sikt skulle kunna bidra till att stoppa den glaciärsmältning som sker till följd av klimatförändringarna. Genom att täcka stora, drabbade områden med snölagringsdukar hindras is och snö från att smälta. Ett tillvägagångssätt som enligt henne också har ett signalvärde; det tydliggör klimatförändringarnas effekter.

Jonas Braam. Foto: Privat

Projektet som nyligen startade pågår i 2,5 år och involverar en bredd av aktörer. På RISE ske utvecklingsarbetet av en prototyp som längre fram testas på Branäsgruppens anläggningar. Istället för att uppfinna hjulet på nytt deltar också Peak63, de har erfarenhet av att utveckla biobaserade snölagringsdukar.

Snöhög mitt i arbetet med täckning, här med snölagringsduk i plast. Foto: Branäsgruppen, Anton Renström.

– Det är en fördel att ha en bredd av aktörer engagerade i projektet. Tillsammans kan vi utifrån olika perspektiv utvärdera och kommunicera fler hållbara produkter till branschen, säger Jonas Braam, Anläggningskonsulent Svenska Skidförbundet som är ytterligare en aktör i projektet.

– Alltfler av Sveriges 145 längdanläggningar och 215 alpina anläggningar lagrar snö. Intresset för att hitta effektiva och mindre miljöbelastande sätt att spara snö på växer, säger Jonas avslutningsvis.