Förnybara biokolbaserade bipolära plattor för hållbar bränslecellsteknik (BioBPP) – steg 1

BioBPP-projektet syftar till att utveckla biokompositmaterial och avancerade bearbetningstekniker för kostnadseffektiv tillverkning av förnybara bipolära plattor för bränslecellsteknik. Utgångpunkten är att verifiera genomförbarheten och lönsamheten av att använda biokol jämfört med den senaste state-of-the-art grafiten.

Därför är detta viktigt

Ett lyckat projekt skulle innebära ett avservärt minskat beroende av importerade råvaror, såsom grafit, för utveckling och produktion av bipolära plattor och bränslecellssystem i Sverige och Europa. Det skulle också frigöra potentialen hos förnybara källor, öka konkurrenskraften för svensk bioindustri globalt samt bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

Förväntat resultat

De industriella partnerna i konsortiet har tydliga produktionsmål, potentiella kunder och håller en uppdaterad marknadsöversikt. Förväntan är därför att MRL kommer att öka. Förstudien bör också medföra en mer specifik analys av hållbarhetspåverkan från framgångsrik användning av biokol.

Deltagare

RISE (Kompositmaterial och produktutveckling, tidigare RISE SICOMP), SSAC AB (Scandinavian Scalable Advanced Composites) och Envigas AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2022.