BioPitch

Projektet ska undersöka om skogsråvara kan användas som material i ett bionedbrytbart granulat vilket lämpar sig som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner. I dag är konstgräsplaner en stor källa till utsläpp av mikroplaster. Syftet med BioPitch är att försöka utveckla en biobaserad lösning som kan ersätta dagens fossila lösningar och därmed minska spridningen av mikroplaster. Projektet kommer att arbeta med två huvudspår när det gäller material, ett ligninbaserat granulat och ett biokompositmaterial där grot (Grenar och toppar) utgör beståndsdelar. För att uppnå den målbild som projektet ställt upp utgår projektet både från miljö-, kvalitets- och ekonomiska hänseenden i utvecklingen av granulatet.

Förväntat resultat

Projektet förväntas utveckla en demonstration av konceptet i en mindre skala. Projektet ska också utföra tester av granulatet enligt de krav som omfattas av kvalitetsmärkningarna för fotbollsspel som upprättats av internationella fotbollsförbundet (FIFA Quality Pro och Fifa Quality). BioPitch kommer även undersöka möjligheten att tillverka materialet i större skala.

Deltagare

Projektkonsortiet består av följande deltagare Sveaskog, RenCOM, RISE, Unisports, Stockholms stad, Karlstad kommun och Stockholms fotbollförbund.

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 150 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Robin Johansson, projektledare, Stockholm fotbollsförbund
robin.johansson@stff.se
070 32 28 508