Gröna framtidsplaner för BioPitch

Under 2017 slog Naturvårdsverket larm om plastgranulaten i konstgräsplaner. I forskningsprojektet BioPitch, ett av projekten som fått finansiering via BioInnovations utlysning om hypotesprövning steg 1, tittar man på möjligheten att använda nedbrytbar skogsråvara för att skapa ett miljövänligt fyllnadsmaterial.

Allt startade en regnig novemberdag 2017. Robin Johansson, anläggningsansvarig på Stockholms Fotbollförbund, var på väg hem. På väg ner i tunnelbanan fick han syn på Svenska skogens reklamkampanj.– På stortavlan stod det att allt du kan göra av olja kan du göra av träd. Och jag tänkte – där kanske vi har nåt. Så jag ringde RISE och på den vägen är det, säger Robin Johansson.

Robin satt då redan i den nationella beställargrupp som Naturvårdsverket satt samman efter att deras undersökning visade på att plastgranulat är en stor källa till mikroplaster i haven. Gruppen har som uppgift att söka efter lösningar till detta miljöproblem.

Robin Johansson. Fotograf: Oscar Omne.

För att få till naturgräsplanens mjuka känsla fylls konstgräsplaner ut med olika typer av material – ofta bestående av plastgranulat eller delar av bildäck. Det undersökningen kunde visa var att vid exempelvis snöskottning far mycket av detta material ut i naturen. På våren, vid snösmältning, hamnar det till slut i sjöar och hav.

– Redan i dag har vi en enorm brist på planer i Stockholmsområdet, fortsätter Robin Johansson.

Efter Naturvårdsverkets larm om konstgräsplaner blev det verkligen stopp i maskineriet. Alla stod som lamslagna och undrade ”vad ska vi göra nu?”. Många kommuner började jobba med underhållsplaner för att se till att granulatet inte lämnar fotbollsplanerna. Visst kan man undvika mycket skada genom att hantera granulatet, men jag kunde inte sluta tänka på om det fanns ett bättre fyllnadsmaterial där ute.

Robins samtal till RISE ledde till massor av möten under ungefär ett års tid. Till slut skickade de in en projektansökan och fick godkänt. Forskningsprojektet går numera under namnet BioPitch och genomförs inom ramen för BioInnovation.

– Vi har en hypotes som med hjälp av finansiering av Vinnova kommer testas under våren 2019. Hypotesen är att det går att göra ett material av grot och lignin (sidoströmmar som kommer från skogsindustrin) som kan ersätta plastgranulat i konstgräsplaner.

Krävs samma spelegenskaper som plasten

För att det nya materialet ska fungera krävs det att det kan ge samma spelegenskaper som plastgranulatet. När boll och människa är i kontakt med fotbollsplanen ska det kännas så mycket som möjligt som vanligt gräs.

– Genom åren har hur många material som helst testats, men det har än så länge bara varit de traditionella fyllnadsmaterialen som kan ge de egenskaper som behövs, menar Robin. Efter miljölarmen har det även börjat komma konstgräs utan något som helst fyllnadsmaterial, men de slits ner väldigt snabbt och spelarna får brännskador.

Trots att Robin kommer från Storuman, är ingenjör och har en bakgrund inom skogsbruk hade han ingen aning om vad man i dag har möjlighet att skapa av skogsråvara.

– Det är så fantastiskt häftigt. Jag kan inte nog beskriva hur mycket jag brinner för det här projektet.

Inom ramen för projektet genomförs även en förstudie finansierad av Naturvårdsverket. Här tittar man på möjligheten till kommersialisering av det nya materialet. Vad finns det för industriella processer och maskiner som gör att materialproduktion skulle kunna verkställas?

– Här kommer vi också titta på om vi kan få ut materialet snabbare till en marknad om det inledningsvis enbart till viss del består av skogsråvara. Det är ju bättre än inget. Med målet att helt kunna utesluta plasten, såklart.

Förutom RISE, som koordinerar forskningen, backas projektet upp av Unisport (sitter på kunskap om marknad, produktion och testmetoder), Rencom (specialister på ligninbaserade material), Sveaskog (står för råvaran), Stockholm Stad och Karlstads kommun (som kan bidra med kundperspektiv som anläggningsägare).

– Vi tror alla på detta till 100 procent. Utmaningen är att få det att bli business. Marknaden kommer inte vara beredd att betala mer – vi måste komma så nära det gamla materialet som möjligt i pris, säger Robin.

En annan stor utmaning som man pratar mycket om inom BioPitch är att veta vad som kommer ses som ett miljöval i framtiden.

– Vad kommer vara ett bra miljöval om 5 år? Hur ser man på nedbrytbarhet och fossilfrihet då? Måste materialet vara nedbrytbart om det inte gör någon skada? Det och mycket annat funderar vi på. Vi vill ju ta fram en lösning som håller i längden.

Målet är att under våren ta fram 25 kilo testmaterial för att se om det har rätt egenskaper. Man kommer att undersöka slitage, åldrande, fuktabsorption, och så vidare. Efter det kan man se över möjligheten att lägga ut det skarpt på en spelyta och göra en pilotplan.

– Jag är övertygad om att vi kommer lyckas, avslutar Robin Johansson.

Läs hela artikeln hos Skogsindustrierna.