Biokompositer

Beskrivning av projektet

Det finns idag ett stort behov av biobaserade material med skräddarsydda egenskaper och optimerad prestanda (t.ex. värmetålighet eller flexibilitet). Efterfrågan ökar ytterligare om materialet därtill har attraktiva ytegenskaper och lägre klimatbelastning. Genom Innovationsprojektet Biokompositer ska högförädlad svensk biomassa placeras på en starkt växande global marknad. Projektet adresserar tydliga samhällsutmaningar och kundbehov och kommer fram till 2021 att genom fyra delprojekt fokusera på utvalda marknadssegment där efterfrågan är stor och marknadspotentialen hög; pappersbaserade flaskor, formpressade fordonskomponenter, nya proteser, nya accessoarer och formpressade komponenter för möbler och interiör.

Projektets mål

Projektet syftar till att främja svensk biokompositproduktion. Gränsöverskridande kompetens och stark industriell medverkan borgar för att ta resultaten till fullskalig demonstration och realiserande.

 • Pappersbaserade flaskor
  Stödja utvecklingen av en pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck.
 • Biokompositer för personifierade produkter och tjänster
  Utveckla personliga produkter och tjänster inom accessoarer och protesprodukter vid hudkontakt, där personifiering, innovativa produkter och utökade funktioner är mycket efterfrågade.
 • Transport
  Producera en komponent till fordonsindustrin tillverkad i ”Advanced Sheet Molding Compounds” (ASMC) med minst 70% bio-baserade beståndsdelar (biobaserad matris och/ eller fibrer).
 • Biokompositer för aktiva mötesplatser
  Att samverka längs hela värdekedjan för att från sidoströmmar ta fram prototyper för högvärdesprodukter i form av möbler och inredning som kan utvärderas i miljöer som utgör attraktiva mötes- och arbetsplatser.

Genomförande och aktörskonstellation

De nya kompositmaterialen baseras i huvudsak på svensk skogsråvara samt biprodukter från lantbruket. Nivån i delprojekten sträcker sig från teknologiutveckling, till exempel additiv tillverkning av nanocellulosa, till etablering av ny värdekedja i syfte att skapa kommersialisering. Projektens aktörskonstellationer med företag från olika delarna av värdekedjan möjliggör demonstration av resultat i större skala, samt ökar möjligheterna till snabb implementering.

Utöver arbetet inom de fyra delprojekten – som drivs oberoende av varandra, kommer alla delta i delprojektet Cirkularitet och koordinering. Arbetet inom det projektet syftar till att mäta och beskriva hur resultat från innovationsprojektet bidrar till Sveriges övergång till en biobaserad och cirkulär ekonomi, till socialt värde och till strategiskt lärande.

Projektets effekter kopplat till bioekonomin

I övergången till en biobaserad cirkulär ekonomi har biokompositer stor potential att ersätta fossilbaserade material inom ett flertal områden. Produktion av nya innovativa biokompositer skulle innebära ökade intäkter för svensk industri och bidra till att Sverige och EU uppfyller sina hållbarhetsmål.

Beskrivningar delprojekt

Aktörer i projektet

Projektet pågår under 3,5 år och leds av Marie-Claude Béland från RISE. Projektet har en total budget om 53 MSEK.

Mer information

Marie-Claude Béland, projektledare
RISE
marieclaude.beland@ri.se