Havreskal blir inredning för aktiva mötesplatser

Kan en biprodukt från lantbruket bli kontorsmöbler och inredning för framtidens arbetsplatser? Det undersöker projektet Biokompositer för aktiva mötesplatser med målet att utveckla en ny värdekedja från havreskal.

– Havreskal är idag en underutnyttjad materialström då den huvudsakligen används som energikälla. Syftet med projektet är att höja värdet på råvaran genom att skapa möjligheter för kommersialisering av nya produkter baserade på material av havreskal. Material som är attraktiva för konsumenten både vad gäller funktion, hållbarhet, design och pris, säger Dan Blomstrand, en av initiativtagarna till projektet vid OrganoClick.

– I vårt projekt som täcker hela värdekedjan har vi alla olika kompetenser, fördelen är att varje aktör får samma förståelse för helheten. Först har slutanvändarna kommit med önskemål om produkternas materialegenskaper, det har resulterat i materialprover som våra designers tittat på vad man kan göra med. En prototyp är nu framtagen och testas och fler är på gång, säger projektledare Niklas Berglin vid NiNa Innovation.

Läs mer om innovationsprojektet Biokompositer.