Biobaserad innovation kan ersätta plastflaskan

Det som började som en omöjlig tanke är idag ett av BillerudKorsnäs mest omtalade innovationsprojekt. Historien om världens första pappersflaska för kolsyrad dryck är en berättelse om samverkan över gränserna, men också om vår planet och förmågan att göra verklighet av en högt flygande vision.

– Om inte Kennedy hade sagt att man skulle sätta en människa på månen innan 1970 hade det aldrig hänt. Så är det till viss del med detta innovationsprojekt också. När en ledare vågar visa mod och peka i en specifik riktning, då mobiliserar sig hela organisationen och då händer det grejer, säger Magnus Wikström, innovationschef på BillerudKorsnäs.

Magnus Wikström, innovationschef på BillerudKorsnäs.

2015 uttryckte BillerudKorsnäs dåvarande vd en önskan om att dricka öl ur en pappersflaska – något som också kan tolkas som en vision om att öka takten mot en plastfri värld. I samma veva kom nyheten att Carlsberg och danska innovationsföretaget EcoXpac börjat undersöka möjligheten att göra just detta. Efter en rad diskussioner förvärvade BillerudKorsnäs en del av EcoXpac och utvecklingen av flaskan var igång.

– En stor utmaning när vi kom in i projektet var att skapa en tillräckligt stark flaska. För att klara av att hålla kolsyrad dryck måste flaskan tåla fem gånger trycket i ett bildäck. En annan utmaning var själva barriären. Ända sedan vi kom in i projektet har vi försökt ta fram en barriär med så bra hållbarhetsprestanda som möjligt för att minimera andelen plast i flaskan. Och den forskningen pågår fortfarande, säger Magnus Wikström.

Gittan Schiöld, tf vd Paboco.

Idag, år 2020, har utvecklingen av flaskan kommit långt. BillerudKorsnäs har bildat ett joint venture tillsammans med en av världens största flasktillverkare Alpla. Det nya gemensamma bolaget Paboco, paper bottle company, leds av tf vd Gittan Schiöld, som har lång erfarenhet av innovationsprojekt och att få bolag att växa bland annat från BillerudKorsnäs Venture. Hennes primära fokus är att ta flaskan till marknaden. Samarbeten är nyckeln för att den första generationens pappersflaska ska se dagens ljus. BillerudKorsnäs har sin expertis inom fibrer, Alpla inom flasktillverkning och Pabocos pioneer brands L’Oreal, Coca Cola, Absolut och Carlsberg står för expertis kring marknad och konsument.

– Dessutom är vi delaktiga i ett forskningsprojekt i BioInnovation tillsammans med BillerudKorsnäs, RISE och Karlstads universitet för att utveckla en biobaserad barriär till pappersflaskan. Så man kan lugnt säga att samverkan och samarbete över hela värdekedjan har varit avgörande för att komma så här långt i ett innovationsprojekt, säger Gittan Schiöld.

Just nu byggs en produktionsanläggning med målet att få till en pilotproduktion av första generationens flaska redan i år. Fokus är att få till en robust tillverkningsprocess som är leveranssäker – i första hand ska produktionen fungera, sedan är det dags att se till att den blir effektiv.

Bild: Paboco

Och så var det ju det där med barriären. I den första generationens flaska är barriären gjord av R-PET, en tunn plastfilm av återvunnen PET-plast. Målet är att barriären ska bli helt biobaserad och integrerad. Ali Naderi från BillerudKorsnäs leder det forskningsprojektet i BioInnovation som syftar till att ta fram ett barriärkoncept som kan integreras i flaskan med industriellt relevanta processer – utan att påverka flaskans papperskaraktär.
– Vi arbetar dels med att ta fram en metod för att applicera barriären och dels med att ta fram ett recept på en biobaserad barriär. Resultatet av forskningsprojektet är att vi kunnat bevisa att vi kan applicera barriären redan vid flasktillverkningen.

För att flaskan ska kunna återvinnas som pappersförpackning behöver flaskan bestå primärt av papper. Och där är den återstående utmaningen.
– Vi har lyckats ta fram ett koncept som gör att pappersflaskan kan återvinnas som papper då mängden barriärmaterial är så liten att den inte påverkar flaskans papperskaraktär. Det som återstår nu är att hitta råvaruleverantörer som kan ta fram materialet som behövs för att göra den biobaserad, säger Ali Naderi.

Magnus Wikström har höga förhoppningar om flaskan och ser ljust på en biobaserad framtid:
– Vi måste visa upp lösningar för att inge hopp. Även om vi inte har en fullt biobaserad flaska just nu så måste vi visa på vilka alternativ som finns under utveckling, annars finns det en risk att vi går tillbaka till att använda plastflaskor.

Pappersbaserade flaskor är ett delprojekt i innovationsprojektet Biokompositer som pågår mellan juni 2017 och december 2020.
Budget: 23 MSEK
Partners: BillerudKorsnäs, EcoXpac, Karlstad Universitet och RISE Bioekonomi.