Biobaserat skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar – steg 1

Dagens djurbaserade läderindustrier och deras höga koldioxidavtryck och föroreningar, utgör stora problem och behovet av nya, etiska, ekonomiskt lönsamma materiallösningar är stort. Det syntetiska/plastbaserade lädret är inte heller lösningen pga. sitt fossilbaserade råmaterial, plastföroreningar och deras låga prestanda. Detta projekt vill skapa ett nytt veganläder som inte utgör en risk eller är beroende av ändliga resurser, utan istället är gjort av miljövänliga utgångsmaterial, och har ett neutralt/negativt koldioxidavtryck. Råvaran ska komma från skogs- och livsmedelsindustrin.

Ett konsortium av fyra industriella partners tillsammans med RISE har definierat ett projekt för att kombinera två sidoströmmar av förnybart material från partnernas produktionsprocesser, för att skapa ett veganskt läderliknande material. Den unika och väl sammansatta företagsgruppen som har föreslagit detta projekt täcker viktiga steg i värdekedjan, från råvaruproducenter (Brunneby Musteri AB och SCA Massa AB) till återförsäljare (Irmas Fabric AB och Filippa K AB) vilket återspeglar projektets relevans.

Därför är detta viktigt

Det finns ett behov hos den svenska skog- och livsmedelsindustrin att uppvärdera och använda sina sidoströmmar på ett effektivt sätt. Samtidigt efterfrågar marknaden ett veganskt läderliknande material som är mer hållbart, avancerat, helt biobaserat, lättnedbrytbart och etiskt. Projektet bidrar till en biobaserad ekonomi och globala hållbara mål.

Förväntat resultat

Projektet använder två sidoströmmar för att skapa ett avancerat material med hög hållbar profil som ersätter existerande djurbaserat och syntetiskt/plastbaserat läder. Av detta förväntas:

  • Mindre giftiga metaller, kemikalier och PFAS exponering för vatten och mark
  • Ny resurs av restprodukter
  • Fler inhemska affärer
  • Ökad resurseffektivitet
  • Mindre utsläppt CO2 genom minskad djuruppfödning

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, Irmas Fabric, Brunneby Musteri, SCA Massa och Filippa K.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 796 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2022.