Nio idéer för att realisera bioekonomi i Sverige

innovationrace

Slutrapporten och resultaten av projektet Innovation Race är nu publicerat. Racet genomfördes i Umeå den 14-16 september med hjälp av Innovation Plant och finansierades av Vinnova, Skogsindustriernas Forskningsstiftelse, SP Processum och BioInnovation. Det konkreta resultatet blev nio olika idépostrar som visar möjligheter för att realisera en bioekonomi i Sverige.

Syftet med Innovation Race för bioekonomi var att pröva om modellen kan användas som en intensifierad innovationsstödjande verksamhet gemensamt för olika företag och branscher.

Du hittar hela slutrapporten och alla nio idéer här