Innovation Race

Det här projektet syftade till att stimulera innovation genom att arrangera en innovationsövning – ett Innovation Race – där olika intressenter, kompetenser och aktörer från biobaserade näringar möttes och innoverasw tillsammans.

Innovation Race genomfördes under tre dagar i Umeå den 14-16 september 2015 med hjälp av Innovation Plant och finansierades av Vinnova, Skogsindustriernas Forskningsstiftelse, SP Processum och BioInnovation. Två grupper bestående av representanter från näringsliv, forskning och myndigheter fick i uppdrag att ta fram intressanta värdekedjor inom bioekonomin med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Till sin hjälp hade de experter med olika kompetens inom området. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fanns på plats och deltog.

Här kan du läsa mer om racet i Umeå

 

Resultat – Nio idéer för att realisera bioekonomi i Sverige

De konkreta resultaten från Innovation Race för bioekonomi är dessa nio posters som visar på olika möjligheter. För sex av idéerna visades omedelbart intresse och i olika grupperingar jobbar man nu vidare för att pröva om och hur de kan realiseras.

Här hittar du slutrapporten för Innovation Race

Klicka på bilderna för att göra dem större