Tillbaka till alla Utlysningar

Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor – effektivt nyttjande av varje kolatom

  • Utlysningen stängde 9 april 2024

Efterfrågan på material och produkter som bidrar till den gröna omställningen förväntas öka. Biomassa tillsammans med återvunnen råvara är viktiga komponenter i omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi. Den här utlysningen inom BioInnovation riktade sig till projekt som ville accelerera den gröna omställningen genom ökad koleffektivitet i biobaserade värdekedjor, värdecykler eller värdenätverk. Ambitionen var att projekten skulle ta sikte på att varje kolatom skulle användas så effektivt och så länge som möjligt.

Finansierade projekt skulle ha målsättningen att stimulera effektiviseringar i befintliga kolflöden eller att utveckla nya kolflöden för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Projekten kunde även ha som mål att utveckla nya processer, produkter, användningsområden och skapa värdekedjor eller värdecykler för bi- och restströmmar eller biobaserad återvunnen råvara.

Vad kunde man söka för?

Resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning i tillverkande industri.

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig i första hand till behovsägare som tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattades av erbjudandet.

Hur mycket kunde man söka?

Upp till 4 miljoner kronor per projektansökan.

Informationsmöte

Här kan du ta del av presentationen från och inspelningen av informationsmötet om utlysningen som ägde rum 14 november 2023.

Utlysningstext

Information om utlysningen och utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats. Du når den genom att klicka på den gröna länkknappen till höger på denna sida.