Tillbaka till alla Utlysningar

Industriklivet – uppskalning och kommersialisering

  • Ansökan sker under hela 2024

Nu kan du få bidrag för genomförbarhets- och miljöstudier, pilot- och demonstrationsanläggningar samt investeringar som bidrar till ett eller flera av Industriklivets områden. Du kan ansöka när som helst under året.

I denna utlysning välkomnar Energimyndigheten projekt som syftar till att skala upp och kommersialisera ny teknik och nya lösningar, det vill säga genom förstudier, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar.

Om ditt projekt i stället avser ett akademiskt drivet forskningsprojekt, se Kommande utlysningar.

Vad kan man söka för?

Utlysningen omfattar bidrag till projekt som har potential att bidra till ett eller flera av nedanstående områden:

  • att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller indirekt samband med processutsläppen
  • negativa utsläpp genom geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung
  • klimatomställningen i samhället genom att tillämpa ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin, så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin

Om ditt projekt i stället avser ett akademiskt drivet forskningsprojekt, se Kommande utlysningar.

Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser

Stöd inom detta område ges till projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om.

Område 2 – negativa utsläpp

Stöd inom detta område ges till projekt som kan bidra till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser genom avskiljning, transport och geologisk lagring eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin

Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i övriga samhället. Dessa insatser inom industrin kan vara nya teknik och innovativa lösningar eller system och värdekedjor exempelvis inom områdena batterier, biodrivmedel, eller återvinning.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående områden är välkomna att söka.

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.