Trägrund

Byggbranschen har stor potential när det gäller att bidra till en mer miljövänlig ekonomi genom att minska användningen av betong. Betong kräver under tillverkningen stora mängder energi och ger upphov till utsläpp av koldioxid. En av de komponenter som ofta utförs i betong är en byggnads grundplatta. Projektet Trägrund syftar till att tillverka hela den bärande grundläggningen av trä med prefabricerade grundelement.

Förväntat resultat

Verifiering av tekniken samt utvärdering av en demonstrationsgrund. Projektets mål är även att försöka fastställa trägrundens konkurrenskraft och hur denna teknik kan integreras i ett industriellt byggande på större skala.

Deltagare

Svensk Trägrundläggning AB, ett flertal trähusföretag, Göteborgs stad (lokalförvaltningen) samt Bengt Dahlgren AB.

Budget & tidsplan

Projektet är indelat i fem delar, teknik, tillverkning, integrering, installationer och utformning. Projektet avser att pågå under 6 månader med projektstart 2018-11-15.

Mer information

Anders Gustafsson, projektledare, RISE
010-516 50 00
Anders.Gustafsson@ri.se