The recycled textile-fibre paper materials (TREeToP) – steg 1

Kan återvunnen textil bli nytt material i en pappersmaskin?

Det här projektet har undersökt möjligheten att använda pappersmaskiner för att producera ett nytt material av återvunna textilfibrer. Projektets unika tillvägagångssätt är att genomföra koncepttest direkt i pilotskala, under förhållanden som är direkt relevanta för en storskalig industriell produktion.

Därför är det viktigt

Mer än 2 miljoner ton textilier deponeras eller bränns varje år. En del av dessa fibrer skulle kunna användas för nya material. Samtidigt letar pappersindustrin efter nya användningsområden för befintlig infrastruktur. Att använda återvunna textilier i pappersmaskiner för att producera ett nytt material skulle kunna bidra till att lösa båda dessa utmaningar; en mer hållbar textilindustri och nya möjligheter för pappersindustrin.

Deltagare

I projektet har Innventia, Mondi, SOEX och Textilia deltagit.

Resultat

Ett viktigt resultat i projektet är att aktörer från skogsindustrin och textilvärlden har sett nya gemensamma möjligheter. Projektet har även visat att det går att använda återvunna textilfibrer i en pappersmaskin utan att modifiera befintlig process eller utrustning. Materialen som producerades var lika starka som papper men hade en förbättrad handkänsla och mjukhet.

Framtida potential

Projektparterna undersöker nu former för ett fortsatt samarbete, och samtal med en möjlig pilotkund har påbörjats. Framtida tillämpningar för tekniken kan vara förpackningar för olika segment inom textilindustrin och ett ”pappersgarn” från återvunnen textil och skogsråvara.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Paul Krochak, Innventia

HHp 5_process2 HHP 5_process1

     HHP 5_material

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?