Textil från havsråvara – steg 1

Kan råvara från svenska sjöar och hav användas för att producera textila material?

Det är vad det här projektet har undersökt. Genom att använda lokalt producerad och förnybar havsråvara för att tillverka textilier, har Sverige möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Därför är det viktigt

Om råvara från hav och sjöar kan användas för textilproduktion finns möjlighet att ersätta fossila material och komplettera landväxande material som bomull, där mycket vatten och kemikalier används vid odlingen.

Deltagare

Projektet har genomförts av SWEREA IVF tillsammans med IKEA.

Resultat

Projektet resulterade i idéer om biobaserade polyestermaterial från Alginat (en sorts tång). Även Cladophora (grönslick) innehåller cellulosa som potentiellt kan användas för att producera högpresterande fibrer.

Framtida potential

Projektparterna kommer att fortsätta utforska de två huvudspåren. Mer forskning och utveckling behövs innan en framtida kommersialisering är möjlig. Önskvärt är ett nätverk av aktörer som täcker hela kedjan från odling och skörd av alger till produktion av textilier med hög marknadspotential.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Sandra Roos, Swerea IVF

hhp-12_exempel-1 hhp-12_exempel-2

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?