Skog för sport – steg 1

Projektet pågick mellan maj och december 2021.

Det huvudsakliga målet detta branschöverskridande projekt var att bekräfta möjligheten att ersätta de fossilbaserade materialen EPS (Expanderad Polystyren, frigolit) och PU (Polyuretan) som används i sportindustrin, med ett biobaserat alternativ. Målet var att tillverka ett bioskum på skogsbaserade material och demonstrera ett kompositmaterial avsett för sport. Utöver det skulle projektet ta fram fakta och data om de nya bioskumlösningarna, till exempel materialkompositioner, prestanda, produktionstekniker med mera.

Skogen är den största förnybara materialkällan på jorden och spelar en avgörande roll i övergången till ett biobaserat samhälle samt i att möta konsumentens ökande efterfrågan på hållbara material i sportbranschen. Projektet låg i linje med EU:s försök för att minska konsumtionen av plastmaterial. År 2019 godkände EU-parlamentet en ny lag om att förbjuda engångsplast fram till 2021, vilket kan betraktas som en väckarklocka för alla industrier som använder plast. Därför är det brådskande att utveckla alternativa material till de giftiga och fossilbaserade materialen EPS och PU som används idag.

Deltagare

RISE, Holmen AB och Vik Sports AB.

Budget

Projektets totala budget var 700 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Att ersätta fossilbaserad EPS och PU med bioskum baserat på skogsbaserat material skulle leda till flera socioekonomiska och miljömässiga fördelar – och inte minst konkurrensfördelar då koldioxidavtrycket kan minskas avsevärt.

Idag har en liten surfbräda tillverkad av PU ett koldioxidavtryck på 272 kg under sin livscykel. PU är dessutom ett giftigt material och skadligt för fabriksarbetare. Då det också kan vara skadligt i slutet av livscykeln är varken förbränning eller avfallsdeponering ett bra alternativ. Trots framsteg i kompositindustrin med grönare resin och naturliga fibrer så är kärnskummaterialet fortfarande EPS eller PU.

Projektet bidrog också till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion, 13 – Klimathandling, 14 – Livet under vattnet och 15 – Livet på land.

Förväntade resultat

Det förväntade resultatet var en bekräftelse av hypotesen att det är möjligt att ta fram ett bioskum på skogsbaserade material. Denna materiallösning skulle kunna leda till utbyte av befintliga fossilbaserade material såsom EPS och PU.

Att använda skogsbaserat material för att tillverka ett bioskum skulle skapa ett betydligt högre mervärde för skogsföretag och så småningom skapa en ny värdekedja. Dessutom skulle ett lyckat resultat av detta projekt troligen att gynna flera industrisektorer där ett lättviktsskum med hög mekanisk hållfasthet behövs, till exempel inom transport-, flyg- och byggnadssektorn samt i framtagning av proteser, förpackningar, isoleringsskum, etc.

Konkreta resultat

Projektet har fått ett fruktbart resultat. Hypotesen om att använda björkbark som tillsats för att göra ett bioskummaterial har verifierats och bekräftats. Projektet fick fram ett skummaterial vars densitet är cirka 150 kg/m3, utan särskilda ansträngningar för att optimera materialblandningen och operationella parametrar. Även om den hittills erhållna densiteten är hög jämfört med den som används i skum i kommersiella surfbrädor, 40 kg/m3, är resultatet lovande för ytterligare utforskning. Genom detta förstudieprojekt, har projektparterna dessutom samlat på sig praktiska kunskaper och erfarenheter inom olika aspekter, till exempel om material och materialblandningar, operativa

inställningar, testning och karakteriseringsmetoder etc. Dessa kunskaper och erfarenheter kommer att bana väg för utveckling av framtida projektkonceptet. Genom gott samarbete projektpartnerna emellan stärker varje projektpartner dessutom inte bara sina egna affärsområden utan breddar också sina kompetensområden.

Skum med björkbark som tillsats.

Nästa steg

Det var inte möjligt för konsortiet att fortsätta i steg 2. Anledningen var att en nyckelprojektpartnerna inte var berättigad att erhålla Vinnovafinansiering enligt Vinnovas redovisningsregler.