Skog för sport – steg 1

Det huvudsakliga målet detta branschöverskridande projekt är att bekräfta möjligheten att ersätta de fossilbaserade materialen EPS (Expanderad Polystyren, frigolit) och PU (Polyuretan) som används i sportindustrin, med ett biobaserat alternativ. Målet är att tillverka ett bioskum på skogsbaserade material och demonstrera ett kompositmaterial avsett för sport. Utöver det kommer projektet att ta fram fakta och data om de nya bioskumlösningarna, till exempel materialkompositioner, prestanda, produktionstekniker med mera.

Skogen är den största förnybara materialkällan på jorden och spelar en avgörande roll i övergången till ett biobaserat samhälle samt i att möta konsumentens ökande efterfrågan på hållbara material i sportbranschen. Projektet ligger i linje med EU:s försök för att minska konsumtionen av plastmaterial. År 2019 godkände EU-parlamentet en ny lag om att förbjuda engångsplast fram till 2021, vilket kan betraktas som en väckarklocka för alla industrier som använder plast. Därför är det brådskande att utveckla alternativa material till de giftiga och fossilbaserade materialen EPS och PU som används idag.

Därför är detta viktigt

Att ersätta fossilbaserad EPS och PU med bioskum baserat på skogsbaserat material leder till flera socioekonomiska och miljömässiga fördelar – och inte minst konkurrensfördelar då koldioxidavtrycket kan minskas avsevärt.

Idag har en liten surfbräda tillverkad av PU ett koldioxidavtryck på 272 kg under sin livscykel. PU är dessutom ett giftigt material och skadligt för fabriksarbetare. Då det också kan vara skadligt i slutet av livscykeln är varken förbränning eller avfallsdeponering ett bra alternativ. Trots framsteg i kompositindustrin med grönare resin och naturliga fibrer så är kärnskummaterialet fortfarande EPS eller PU.

Projektet bidrar också till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion, 13 – Klimathandling, 14 – Livet under vattnet och 15 – Livet på land.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är en bekräftelse av hypotesen att det är möjligt att ta fram ett bioskum på skogsbaserade material. Denna materiallösning kan leda till utbyte av befintliga fossilbaserade material såsom EPS och PU.

Att använda skogsbaserat material för att tillverka ett bioskum kommer att skapa ett betydligt högre mervärde för skogsföretag och så småningom skapa en ny värdekedja. Dessutom kommer ett lyckat resultat av detta projekt troligen att gynna flera industrisektorer där ett lättviktsskum med hög mekanisk hållfasthet behövs, till exempel inom transport-, flyg- och byggnadssektorn samt i framtagning av proteser, förpackningar, isoleringsskum, etc.

Deltagare

RISE, Holmen AB and Vik Sports AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2021.