Ny studie pekar på bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning i Sverige

För att minska textiliers klimatavtryck behövs en värdekedja som möjliggör återbruk och återvinning. En länk i den kedjan är anläggningar för mekanisk textilåtervinning – något som Sverige saknar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av BioInnovations textilsatsning undersökt potentialen i en sådan etablering och beräkningarna pekar på en gynnsam affär. ”Vi för en dialog med flera intressenter. Det skulle förvåna mig om vi inte har en mekanisk återvinningsanläggning i Sverige inom några år”, säger Johan Strandberg, studiens projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Johan Strandberg.

Johan Strandberg, projektledare, IVL. Foto: Johan Olsson.

Tekniken för mekanisk textilåtervinning är beprövad. Den går ut på att textil rivs sönder till fibrer som sen säljs vidare för att ingå i nya produkter. Anläggningar finns runtom i Europa – men inte i Sverige. Nu visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) att en anläggning för mekanisk textilåtervinning i Sverige skulle vara ekonomiskt och miljömässigt gynnsam. Studien är ett resultat av delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations textilsatsning Circular Textile Innovations (CITEX).

– Återbruk av textil är alltid att föredra men när det inte är ett alternativ är mekanisk återvinning en klimateffektiv teknik. En sådan anläggning är viktig för att få ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och kan på sikt minska textiliers klimatpåverkan, säger Erik Perzon, textilexpert på IVL.

Sverigeetablering bra för ekonomi och miljö

IVLs beräkningar visar att klimatpåverkan för mekaniskt återvunnen bomullsfiber i Sverige är 70-300 kg koldioxidekvivalenter per ton fiber. Det kan jämföras med 500-4 000 koldioxidekvivalenter per ton fiber vid tillverkning av jungfrulig bomullsfiber.

Enligt studien utgör faktorer som transport, energipris, löne- eller lokalkostnader inget hinder för att en Sverigeetablering ska vara ekonomiskt och miljömässigt motiverad. I beräkningarna har IVL utgått från aktuella förutsättningar, bland annat genom att räkna på låg inblandning av icke-fossilt bränsle vid transporten och att textil i dagsläget måste skickas utomlands för sortering. Studien utvärderar också hur anläggningens geografiska placering påverkar resultatet.

– Det spelar ingen roll var i Sverige anläggningen ligger, mekaniskt återvunnen fiber är alltid bättre än jungfrulig. Men så har vi också utmaningar kopplade till en etablering där den största är att få tillgång till en homogen och förutsägbar materialström. Sjukhuskläder och arbetskläder från industrin är jätteintressanta i sammanhanget och skulle vara en bra början samtidigt som vi behöver bygga upp en infrastruktur för insamling och sortering av textilavfall, säger Johan Strandberg, studiens projektledare på IVL.

För dialog med flera intressenter

Jonas Rylander

Jonas Rylander, Sporda Nonwoven. Foto: Sporda Nonwoven.

Mekanisk textilåtervinning är ett komplement till kemisk textilåtervinning som också den utforskas inom ramarna för BioInnovations textilsatsning och vidareutvecklas av bland annat Södra och Re:newcell. Idag köper svenska företag återvunnen textilfiber från utlandet. En av dem är Sporda Nonwoven som nyligen invigde sin storsatsning; en produktionslina där de med så kallad airlay-teknologi tillverkar nonvowen av 100 % återvunnen råvara. Det kan jämföras med den tidigare teknikens kapacitet på som mest 30 % återvunnet. Slutanvändningen är bland annat ljudabsorbenter och nålfilt till bilinredning.

– Textil är en otrolig resurs och efterfrågan på material av återvunnen textil kommer att öka, redan nu finns ett stort intresse bland våra befintliga och potentiella kunder. Nästa självklara steg är att ta tillvara den textil som slängs i Sverige, återvinna den i vårt närområde och upprätta en lokal cirkulär värdekedja, säger Jonas Rylander, vd Sporda Nonwoven.

Med nya regelverk om producentansvar och krav på textilåtervinning tror Johan Strandberg att det snart finns mekaniska återvinningsanläggningar i Sverige:

– Vi för en dialog med flera intressenter. Det skulle förvåna mig om vi inte har en mekanisk återvinningsanläggning i Sverige inom några år.

Läs mer om innovationsprojektet Circular Textile Innovations.

Läs mer om delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet.