BioInnovation arrangerade Innovation Race inom Bioekonomi

Den 14-16 september samlades 30 experter från företag, forskning och myndigheter i Umeå för en 60 timmars lång innovationsövning.

Med visionen att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi år 2050 jobbade deltagarna i olika grupper och lyckades ta fram flera innovativa lösningar.

Några av förslagen från grupperna var en nationell strategi för biobaserade produkter och tjänster, en märkning av biobaserat innehåll, en grön momsväxling, ett centrum för entreprenörskap runt bioprodukter, en minikemifabrik för bioprodukter och omvandling av lignin till kemikalier och drivmedel.

Vår Innovations- och näringsminister Mikael Damberg deltog under racet. Han var imponerad av de innovationer som han fick ta del av och tyckte att var relevanta förslag som kommer att öppna för nya tjänster och marknader, uppger Västerbottens-Kuriren.

Se länkar nedan för att se filmer från innovationsracet, och även artikeln i Västerbottens-Kuriren:

Slutfilm om Bioinnovationsrace I Umeå

Västerbotten-Kurirens artikel