Byggsystem KL Hybrider – steg 1

Hypotesen för projektet är att skapa ett byggsystem baserat på en kombination av KL (Korslimmat trä) och Fibermatrix fiberskivor och få en produkt som har bättre ljud- och värmeisolering, väger mindre och använder mindre råvara i produktionen. Huvudmetoden är att köpa KL- och fiberskivor och tillverka hybridskivor. Projektet kan sedan testa dessa på fastigheter och skapa ett byggkoncept och ett prospekt som underlag för att söka samarbetspartners.

Därför är detta viktigt

Målet med hypotesprövningen är att definiera ett koncept och testa ett nytt byggsystem med KL- hybrider, som spar skog, förbättrar egenskaperna och effektiviserar byggprocessen. Man vill sedan dokumentera dessa egenskaper och finna partners för att vidareutveckla och industrialisera konceptet.

Förväntat resultat

Genom att implementera en rigid Fibermatrix-platta i ett KL-element, erhålls en KL-hybrid som kan användas till bjälklag och väggar i synnerhet. Den fungerar även i golvsystem, men då appliceras fiberplattan på flatsidan. Produktionen skulle kunna göras i den ordinarie tillverkningen utan större investeringar. KL-hybriden kombinerar trä med fiber som annars skulle blivit till exempel tidningar och ger bättre ljud och värmevärde samt lägre materialåtgång. Kunden får en produkt som är effektivare i material, billigare och lättare och gör att fler kvadratmeter byggnation kan ske med mindre material, både på basareal (tack vare tunnare KL-element) och vid förtätning (fler påbyggda våningar). Projektet hoppas finna en symbios mellan träindustrin, massaindustrin och byggindustrin och på så sätt nyttja mer av trädet till produkter som binder co2 under lång tid.

Deltagare

Atterfors Consulting AB och Frid och Hell’s Bygg AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 461 000 SEK och kommer att pågå under åtta månader – från maj till december 2022.