3D-printade och biobaserade specialemballage – steg 2

Projektet ska utveckla, optimera och testa prototyper för engångs- och returemballage av biobaserade material. Detta uppnås genom att biomassa blandas in i granulat som används för att 3D-printa emballage. Syftet med projektet är att minska andelen fossilbaserade emballage och att uppnå mer effektiva transporter av varor. Projektet vill använda en billig biobaserad råvara som kan bidra till den cirkulära ekonomin. Detta är steg två

Därför är det viktigt

Samhällets behov av lätta och robusta förpackningar, som går att specialanpassa på ett enklare sätt, förutspås öka i framtiden. Projektets målsättning är att minska användningen av fossila material i specialemballage samt reducera kostnaden för dessa. Därmed bidrar projektet till bioekonomin som helhet. De nya emballagen skulle också kunna bidra till att uppvärdera befintliga reststömmar från skogssektorn genom att använda sig så kallat grot, det vill säga grenar och toppar.

Genom projektet minskas succesivt mängden fossila och ej nedbrytningsbara plaster i färdiga produkter, dessutom binds koldioxid på grund av den ökade livslängden av lignin i ett biomaterial. Produkten skulle även öka biomassans förädlingsvärde.

Deltagare

Projektkonsortiet består av Sveaskog, Nefab, BLB industries, Ecorub och Swerea SICOMP.

Förväntat resultat

Efter optimering av processparametrar och materialsammansättning förväntas ett antal prototyper tillverkas som sedan testas. Projektet vill åstadkomma en kostnadsreduktion för specialemballage samt minska andelen fossila material i dessa.

Budget

Projektet har en totalbudget på 8 190 000 SEK och stäcker sig över tre år.

Mer information

Tommy Öman, projektledare, Swerea SICOMP, 0911 744 25, tommy.oman@swerea.se