Biobaserad servettrevolution

Till sina internationella kunder säljer svenska Duni servetter som innehåller citronskal, majs och andra rester från livsmedelsindustrin. Servetterna genererar lägre koldioxidutsläpp än sina föregångare, är fossilfria och bryts ner i hemkomposten. Bakom den banbrytande produkten finns en biobaserad lösning från OrganoClick, utvecklad med stöd av bland annat BioInnovation.

För några år sedan lanserade Duni världens första fossilfria och helt komposterbara premiumservetter till restaurangbranschen. Nu kanske någon undrar hur det kommer sig, servetter är ju gjorda av papper? Men många lyxigare servetter, som de vi ofta får på hotell och restauranger, innehåller plast som gör dom mjuka och slittåliga. Hamnar servetterna däremot på tippen eller i naturen bryts de ner till mikroplaster.

Linus Lemark. Foto: Duni.

Det är den här dolda plasten som Duni har ersatt med ett biobaserat bindemedel gjort av majs, citronskal och andra restströmmar från livsmedelsindustrin. Bindemedlet är utvecklat av OrganoClick med stöd av bland annat BioInnovation.

– Duni är marknadsledande i Europa på servetter och OrganoClicks biobaserade bindemedel används i lejonparten av vår storsäljande servettserie Bio Dunisoft, som säljs i 25 länder. Genom att byta ut plasten har servetten upp till 20 procent mindre koldioxidutsläpp och den bryts ner i hemkomposten. Nu ersätter vi årligen tonvis med plast i flera hundra miljoner servetter, säger Linus Lemark, affärsområdeschef för Dining Solutions på Duni.

Kan ersätta plast i fler nonwovenprodukter

Servetterna tillverkas av nonwoven, ett mångfacetterat material i gränslandet mellan textil och papper som ofta innehåller dold plast. Det används till allt från kaffefilter och tvättlappar till odlingsdukar.

Plastfritt bindningsmedel. Foto: OrganoClick.

– Idag är en av våra största kommersiella framgångar våra bindemedel som kan ersätta plast i olika slags nonwovenprodukter. Vi är ensamma om att ha ett helt biobaserat bindemedel som gör att nonwoven kan bli 100 procent bionedbrytbart, fossilfritt och komposterbart, och som dessutom gör att fler produkter kan gå tillbaka in i återvinningscykeln. BioInnovation-projekten har varit en viktig del av produktutvecklingen, säger Mårten Hellberg, vd OrganoClick.

Det BioInnovation-projekt som har haft särskilt stor betydelse för att utveckla ett bindemedel som ersätter plast i nonwoven inkluderade OrganoClick, nonwoven-producenten Sharpcell och Finess Hygiene. Finess Hygiene är en av Sveriges största producenter av torra tvättlappar. Samarbetet mellan parterna fortgår i syfte att anpassa bindemedlet till just deras produkt och nästa testkörning är inplanerad våren 2024.

Enorm marknadspotential i biobaserade produkter

Själva grunden för OrganoClicks affär är en innovativ grön kemi, som går ut på att modifiera cellulosafibern, så att den kan fylla samma funktion som dolda plaster och fossila kemikalier i material som nonwoven, papper och trä. Denna kemi kan exempelvis också fungera som bindemedel i kompositer och skydda trä och textil mot fukt och brand. Idag finns OrganoClicks gröna kemi i allt från klimatsmarta begravningskistor till ljudabsorbenter.

Mårten Hellberg. Foto: Anders G. Warne.

– När vi startade 2007 var miljöcertifieringar något som företagen tyckte var ”trevligt att ha”. Idag vet vi att det finns en enorm marknadspotential i biobaserade och cirkulära produkter, hållbarhet är på allvar. Det första stora skiftet var efter Paris-konferensen 2015 och intresset för biobaserade lösningar tog ordentlig fart i och med EU:s plastdirektiv. Då kom också cirkularitet upp på agendan och hur vi som biobaserade företag kan bidra till det. Vi kommer att se fler regulatoriska förändringar som driver på den utvecklingen, säger Mårten Hellberg.

Nystartat projekt söker billigare råvara

Utvecklingsprojekten fortsätter att vara viktiga för att stärka OrganoClicks konkurrenskraft. I ett nystartat BioInnovation-projekt undersöker de om svampprotein kan vara en möjlig råvarukälla till deras bindemedel.

– Det är ett bra exempel på den sortens högriskprojekt som kan genomföras tack vare finansiell stöttning, och det är ett viktigt projekt eftersom det handlar om att få fram enklare och billigare råvarulösningar. Vi konkurrerar trots allt med en väletablerad fossilbaserad kemi, så stöd som gör att man kan ta risker och satsa på innovation är otroligt viktiga, säger Mårten Hellberg.

Avslutningsvis tillbaka till Linus Lemark på Duni:

– Vi vill leda den hållbara omställningen i vår bransch och visa vägen för våra kunder. Ser vi till just servetter så har vi en utmaning i att många inte vet om att de ofta innehåller plast. En viktig del i att få ut den här produkten på marknaden har därför handlat om att våga gå före och utbilda kunder om fördelarna. Det som känns särskilt roligt är att vi här har en innovation driven av två svenska bolag.

Läs mer om BioInnovationprojektet 100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwoven.