Nordiskt samarbete banar väg för plastfria tvättlappar

De ser ut att vara gjorda av enbart papper, men i helt vanliga tvättlappar gömmer sig plast. Det gör denna praktiska produkt nästintill omöjlig att återvinna och kompostera – och hamnar den på backen blir mikroplasterna kvar i naturen. I ett finsk-svenskt samarbete utvecklas ett nytt material till tvättlappar som är biobaserat och bionedbrytbart. I juni 2022 tilldelades OrganoClick innovationspriset TechTextil Innovation Award – New Technology för sina bindemedel.

Foto: Rebecka Nilsson

Det används för att tillverka otroligt många engångsartiklar; airlaid nonwoven. Materialet består till största del av träfiber men för att göra det slitstarkt utgörs det till cirka 15 procent av ett plastbaserat bindemedel. I ett svensk-finskt samarbete, som på svensk sida sker inom BioInnovation, är målet att ersätta bindemedlet av plast med ett biobaserat och bionedbrytbart alternativ tillverkat av livsmedelsavfall och massaindustrins sidoströmmar. På sikt kan det minska plasten i tvättlappar och andra engångsprodukter dramatiskt: den årliga konsumtionen av airlaid nonwoven är cirka 650 000 ton.

I projektet samverkar tre nordiska företag med olika hemvist i värdekedjan. Svenska Organoclick utvecklar det biobaserade bindemedlet, finska Sharpcell producerar materialet och svenska Finess Hygiene konverterar det till produkter för slutkund.

Peter Ferm. Foto: Rebecka Nilsson, Finess Hygiene

– Vi ser en otrolig potential i det här materialet, säger Peter Ferm, Commercial Director på Finess Hygiene. Vi är en av landets största producenter av torra tvättlappar. Att gå över till ett biobaserat bindemedel innebär att de miljontals och åter miljontals tvättlappar av blandmaterial som tillverkas årligen kan ersättas med ett förnybart alternativ. Inom segmentet engångsartiklar av airlaid nonwoven finns idag inget liknande. Att kunna erbjuda produkter som är hållbara och tillverkade av träråvara från närområdet är en stor konkurrensfördel.

Avgörande att arbeta nära kunden

Projektet, som avslutas 2022 med målet att nå volymproduktion, har kantats av en tät dialog mellan värdekedjans aktörer. För Organoclick är det nära samarbetet en förutsättning för att deras teknologi inte ska stanna i labbet.

Mårten Hellberg. Foto: Anders G Warne

– Det är helt avgörande för oss att arbeta nära kunden så att vi redan tidigt kan utveckla och optimera bindemedlet för deras produktionslina och applikationer, säger Mårten Hellberg, vd Organoclick. Det underlättar enormt mycket att ha en kravspecifikation, inte bara från Sharpcell som är vår kund, utan också från Finess Hygiene som är nära konsument och experter på hur materialet kan användas.

Storskaliga tester ute hos företagen kostar hundratusentals kronor. Med finansiering från BioInnovation har Organoclick därför investerat i en nonwoven-maskin för småskaliga piloter, något som enligt Mårten snabbar på processen och ger mer träffsäkra modifieringar mellan de skarpa testerna. De har även anställt en forskare som arbetar uteslutande med projektet.

”Tvättlappar är bara början”

Förutom att Sharpcell ska byta ut det bindemedel som används i nonwoven till hygienartiklar, har de inom projektet fått i uppdrag att testa fler användningsområden. Målet är att påbörja processen med att fasa ut fossilbaserat bindemedel även i andra segment.

Risto Pollari

– Tvättlappar är bara början. Blickar vi framåt kan biobaserad airlaid nonwoven ersätta de nonwovenmaterial som många av våra kunder använder för att tillverka allt från skyddslakan till möbler och kuddar. Både kunder och samhället i stort ställer krav på ökad hållbarhet, på så vis är projekt som det här avgörande för att utveckla och stärka vår affär, säger Risto Pollari, vice president Sharpcell och tillägger:

– Nordiska samarbeten är gynnsamma. Vi delar samma värderingar och affärsspråk och vi är starka bioekonominationer med stor kunskap om biomaterial. På Sharpcell hade vi jobbat i den här riktningen oavsett, men projektet bidrar helt klart till att snabba på tempot.

OrganoClick tilldelades innovationspris

OrganoClick tilldelades i juni 2022 innovationspriset TechTextil Innovation Award – New Technology för sina biobaserade bindemedel för nonwoven på TechTextil-mässan Frankfurt. Ett pris som är kopplat till deras projekt i BioInnovation 100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwoven.

TechTextil-mässan är en av världens största mässor inom teknisk textil och nonwoven och hålls vartannat år. Juryns motivering var:

– Genom att använda komponenter från livsmedelsavfall som havreskal, vetekli, fruktskal, räkskal och kombinera dessa med en biobaserad katalysator, har OrganoClick utvecklat OC-BioBinder, ett biobaserat och hemkomposterbart bindemedel som kan användas i nonwoven-applikationer.

– Genom att på ett smart sätt välja biopolymerer från restströmmar inom livsmedelsindustrin kan olika grader av mjukhet och styvhet uppnås samtidigt som styrkan förbättras på materialet. OrganoClicks bindemedel kan därför ersätta de plastbaserade bindemedel som används i nonwoven, tekniska textilier, biokompositer och specialpapper.

– Innovationspriset tilldelas OrganoClick för deras bidrag att hjälpa industrin ersätta oljebaserade resurser. Att använda mer biobaserade resurser när det är möjligt är ett avgörande steg i rätt riktning.

Läs pressmeddelandet från TechTextil.