OrganoClicks biobaserade bindemedel i ny nonwoven-applikation

Sedan 2019 ingår OrganoClick i ett svenskt-finskt Bioinnovationsprojekt, finansierat av Vinnova och Business Finland, för att utveckla biobaserade bindemedel för nonwoven som används för hygien- och tvättprodukter. I projektgruppen ingår den finska nonwoven-tillverkaren Sharpcell som tillverkar nonwoven-materialet och det svenska hygienföretaget Finess Hygiene som bland annat tillverkar tvättlappar baserade på nonwoven för vården och för konsument. OrganoClick har utvecklat bindemedel anpassat för dessa applikationer vilka nu använts framgångsrikt i produktionen av nonwoven-materialet och i den slutliga produktionen av färdiga tvättlappar. Det skriver OrganoClick i ett pressmeddelande.

”Det är ett stort steg framåt för oss i detta projekt som berör ett helt annat applikationsområde än vad vi tidigare tagit fram bindemedel för. Nästa steg är att göra vissa optimeringar, fortsätta uppskalningen och säkerställa en jämnhet i produktionen”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick i pressmeddelandet.

Samarbetet med finska nonwoventillverkaren Sharpcell har pågått i flera år med produktionstester genomförda under de senaste åren. Tillsammans med deras kund Finess Hygien har fokus under senaste 1,5 åren varit att ta fram 100 % biobaserade och komposterbara nonwoven-material för hygien- och tvättprodukter för vård och konsument. Efter den slutgiltiga optimeringen samt implementering i produktion väntar en kommersialisering av de nya nonwoven-produkterna.

Ta del av hela OrganoClicks pressmeddelande.

Läs mer om BioInnovation-projektet 100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwoven.