Workshop 22 oktober: Ökad spårbarhet för hållbara värdekedjor

Torsdag den 22 oktober bjuder de strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, Metalliska Material och RE:Source in till ett inspirationsseminarium om spårbarhet.

Spårbarhet är en viktig del i hållbara värdekedjor. Genom spårbarhet kan du exempelvis avgöra vilken råvara produkten utgörs av, vilken process den genomgått och hur mycket energi som gått åt.

Seminariet riktar sig till dig som vill lära dig mer om vad spårbarhet innebär och som vill ta del av goda exempel på hur man kan jobba med frågan.

Agendan innehåller korta föredrag från projekt som arbetat aktivt med spårbarhet för hållbarhet i industrin. Vi kommer även att diskutera hur vi kan lära oss mer av varandra över branschgränser för att kunna omsätta forskning kring cirkulär industri till tillämpbara lösningar.

Målet med seminariet är att ge förslag på nya samarbeten för att möta de utmaningar som finns på området.

Här kan du läsa mer om eventet och anmäla dig.