Vill du veta mer om projekten i BioInnovation? – Välkommen till seminarium på IVA 23/2!

På väg - genomskärningen

Bild från Ekoportal2035

Den 23 februari bjuder Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Skogsnäringens teknik in till seminarium där du får veta mer om projekten som drivs inom BioInnovation.

I dagsläget har BioInnovation ett 60-tal intressenter och startat omkring 25 projekt. På seminariet får vi ta del av några av projekten och deras framfart.

Medverkande är Susanna Winzenburg, programchef BioInnovation, Marie Johansson, Linnéuniversitet, Pernilla Walkenström, Swerea, Sune Wännström, SP och Karl Håkansson, Wallenberg Wood Science Center, Chalmers och Innventia. Moderator är Lena Heuts, Klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Efter seminariet finns möjlighet till middag och nätverkande.

Tid: 23 februari, kl. 17.30 – 19.00
Plats:
IVA Konferens, Grev Turegatan 16, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här 

Välkommen!

Carina Håkansson, Vd Skogsindustrierna
Paul Gatenholm, Chalmers, Vice ordf. IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik