Ligninbaserade komponenter i Li-jonbatterier vägen mot gröna batterier? Samt Ligninbaserad kolfiber-komposit – steg 1

Nya användningsområden för en delvis underutnyttjad råvara. Här testas lignin i kolfiberkomposit och Li-jonbatterier.

Det här projektet har tillverkat en radiostyrd bil för att demonstrera potentialen att öka förädlingsvärdet hos lignin. Den radiostyrda bilen har fått ett tak gjort av kolfiber som tillverkats av lignin och drivs av ett batteri med delvis ligninbaserade beståndsdelar.

Därför är det viktigt

Idag tillverkas kolfiberkompositer och komponenterna i Li-jonbatterier av fossila råvaror. Om de istället kan framställas från lignin, som är en förnyelsebar och delvis underutnyttjad råvara, finns många miljömässiga och samhällsekonomiska fördelar.

Deltagare

Projektet har varit ett samarbete mellan Innventia, Swerea SICOMP och KTH. Blatraden har haft en rådgivande funktion som experter inom kompositframställning.

Resultat

Projektet har framställt en kolfiberkomposit av 100 % lignin i form av ett tak till en radiostyrd bil. Bilen drivs av ett batteri där elektrodmaterialen gjorts av lignin. Demonstratorn är unik i sitt slag och visar på potentialen för lignin inom nya användningsområden.

Projektet har också gett deltagarna ny kunskap och information som kommer att kunna användas i framtida samarbeten och framtida forsknings- och utvecklingsprojekt.

Framtida potential

Projektet har visat att det är möjligt att använda lignin i produkter som i dagsläget baseras på fossila råvaror. Det har också visat att det finns potential att öka marknadsvärdet för lignin, en kostnadseffektiv och delvis underutnyttjad råvara. Nu kommer demonstratorn att marknadsföras i media för att hitta resurser att vidareutveckla de påvisade möjligheterna.

Läs mer i projektetens slutrapporter: Ligninbaserad kolfiberkomposit och Ligninbaserade komponenter i Li-jonbatterier vägen mot gröna batterier?

Kontaktperson: Anders Uhlin, Innventia

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?