Utlysning: 30 miljoner kronor till utveckling av skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi

Utlysningen riktar sig till projekt som kan utveckla nya strategier, metoder, processer, produkter eller tjänster som stödjer utvecklingen av skogsbruket eller den skogsbaserade industrin och driver omställningen mot en hållbar och biobaserad ekonomi. Utlysningen är en del i det europeiska samarbetet ERA-NET co-fund ForestValue och genomförs av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Utlysningen behandlar hela den skogsbaserade värdekedjan inom två områden:
A. Innovativ hållbar drift av skogar med olika funktioner.
B. Innovativ industriell produktion och bearbetningsteknik, produkter, koncept och tjänster.

Projekten ska bidra till dessa två sektorers konkurrenskraft med nya eller förbättrade biobaserade produkter och tjänster samt genom att de blir effektiva leverantörer av hållbara produkter och tjänster.

Den 15 november hålls ”partnering webinar” – en möjlighet att nätverka med andra aktörer för att bygga relevanta konsortier inför ansökan. Intresseanmälan görs till c.lemke@fnr.de senast den 9 november. Mer information finns i utlysningstexten (s.2).

Ansökan ska göras senast den 23 januari 2018 och beslut meddelas den 25 maj.

Läs mer om utlysningen här.