Susanna Winzenburg börjar som Projekt Manager

Den 25 augusti började Susanna Winzenburg på sekretariatet. Under de senaste tre åren har Susanna arbetat med forskning och utveckling i Norge. Hon har arbetat på sekretariatet för Regionalt Forskningsfond Midt-Norge och skrivit FoU-strategin för Sør-Trøndelags Fylkeskommun. Hon har även skrivit Högskolan i Sør-Trøndelags (HiST) innovations- och kommersialiseringsstrategier och varit ansvarig projektledare för att ta fram strategier och handlingsplan för internationalisering av HiST. Innan tiden i Norge arbetade Susanna med företags-, marknads- och produktstrategier.